dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

PIT-37 w pliku PDF


Pobierz teraz - PIT-37 w pliku PDF

PIT-37 Pliki PDF można otwierać za pomocą programu Acrobat Reader jak i wiele innych popularnych przeglądarek tych plików. Przeznaczone są one głównie do wydruku oraz przeglądu.


Opis dokumentu:
FORMULARZ PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, i którzy w roku
podatkowym:
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
− wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
− emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
− świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
− dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych
spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją
rolną,
− zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
− stypendiów,
− przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów
menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
działalności sportowej),
− przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
− świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
− należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
− należności z umowy aktywizacyjnej,
2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,
powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.
Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie PIT-37 otrzymasz wraz z broszutą informacyjną do zeznania PIT-37
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w 2006 ROKU.


» Pobierz dokument - przejdź do płatności «


 • Więcej dokumentów w dziale: Deklaracje podatkowe VAT, PIT
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 •  

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS