dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Deklaracje podatkowe VAT, PIT [67]

VAT-7 Deklaracja

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Deklaracja miesięczna. Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292) Deklaracja ...

pobierz >>
VAT-7 Deklaracja

VAT-7K Deklaracja

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Deklaracja kwartalna. Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292). Deklaracja ...

pobierz >>
VAT-7K Deklaracja

PIT-36

FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów: 1) ...

pobierz >>
PIT-36

PIT-37

FORMULARZ PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, i którzy w roku podatkowym: 1) wyłącznie za pośrednictwem ...

pobierz >>
PIT-37

PIT-38

Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w 2006 roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu: 1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikajacych, - ...

pobierz >>
PIT-38

PIT-4

PIT-4 deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu: - wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuzbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy; - Emerytury renty krajowe - ...

pobierz >>
PIT-4

PCC-1 - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.

Deklaracja PCC-1 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk do pobrania i wydrukowania. ...

pobierz >>
PCC-1 - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.

PCC-1/A - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.

Deklaracja PCC-1/A Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej. Druk do pobrania i wydrukowania. ...

pobierz >>
PCC-1/A - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.

PIT-5

PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz PIT-5 jest przeznaczony dla podatników: - prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - osiągajacych przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. ...

pobierz >>
PIT-5

PIT 2

PIT 2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ...

pobierz >>
PIT 2

PIT 2A

PIT 2 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ...

pobierz >>
PIT 2A

PIT 2 C

PIT 2C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt. 40b ustaw z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

pobierz >>
PIT 2 C

PIT 3

Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ...

pobierz >>
PIT 3

PIT R4

PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ...

pobierz >>
PIT R4

PIT 6

PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ...

pobierz >>
PIT 6

PIT 11

PIT 11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ...

pobierz >>
PIT 11

PIT 23

PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym ...

pobierz >>
PIT 23

PIT R

PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ...

pobierz >>
PIT R

IFT 1 / IFT 1R

IFT 1 / IFT 1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania [Information of revenue (income)derived by nonresident natural presons ...

pobierz >>
IFT 1 / IFT 1R

IFT 3 / IFT 3R

IFT 3 / IFT 3R Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania [Informatnio on revenue (income) derived by non-resident beneficial owner or infermediary agent ...

pobierz >>
IFT 3 / IFT 3R

PIT 8S

PIT 8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium ...

pobierz >>
PIT 8S

PIT 12

PIT 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika ...

pobierz >>
PIT 12

CIT-6AR

CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ...

pobierz >>
CIT-6AR

CIT 6R

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ...

pobierz >>
CIT 6R

CIT 7

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ...

pobierz >>
CIT 7

CIT 8

CIT 8 Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ...

pobierz >>
CIT 8

CIT 8A

CIT 8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ...

pobierz >>
CIT 8A

CIT 8B

CIT 8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy ...

pobierz >>
CIT 8B

CIT-8O

CIT-8O informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku ...

pobierz >>
CIT-8O

CIT 9R

CIT 9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców ...

pobierz >>
CIT 9R

CIT 11R

CIT 11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu CIT 5 lub deklaracja CIT 6AR ...

pobierz >>
CIT 11R

CIT D

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach ...

pobierz >>
CIT D

IFT-2/IFT-2R

IFT-2/IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (Income) Derived be legal persons having no seat or board of mangament on the territory ...

pobierz >>
IFT-2/IFT-2R

WZP 1K

WZP 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku ...

pobierz >>
WZP 1K

WZP 1M

WZP 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku ...

pobierz >>
WZP 1M

WZP 1R

WZP 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku ...

pobierz >>
WZP 1R

WZS 1K

WZS 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku ...

pobierz >>
WZS 1K

WZS 1R

WZS 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku ...

pobierz >>
WZS 1R

WZS 1M

WZS 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku ...

pobierz >>
WZS 1M

VAT 7

VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług ...

pobierz >>
VAT 7

VAT 7K

VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług ...

pobierz >>
VAT 7K

VAT Z/ AKC Z

VAT Z/ AKC Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym ...

pobierz >>
VAT Z/ AKC Z

POG-1A

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych). ...

pobierz >>
POG-1A

POG-1B

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne). ...

pobierz >>
POG-1B

POG-1C

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe). Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. ...

pobierz >>
POG-1C

POG-2

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe). ...

pobierz >>
POG-2

POG-2A

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych). ...

pobierz >>
POG-2A

POG-2B

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne). ...

pobierz >>
POG-2B

POG-2C

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe). ...

pobierz >>
POG-2C

DT-1 , DT-1/A

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. ...

pobierz >>
DT-1 , DT-1/A

SD-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...

pobierz >>
SD-2

SD-3

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...

pobierz >>
SD-3

SD-3/A

Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...

pobierz >>
SD-3/A

SD-Z1

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...

pobierz >>
SD-Z1

PCC-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...

pobierz >>
PCC-2

PCC-3

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...

pobierz >>
PCC-3

PCC-3/A

Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...

pobierz >>
PCC-3/A

DT-1 , DT-1/A

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. Wzór obowiązuje od 2007 roku. Do 31 grudnia 2007 roku można jednak składać deklaracje wg starego wzoru. ...

pobierz >>
DT-1 , DT-1/A

CFR-1

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji). ...

pobierz >>
CFR-1

CFR-2

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy). ...

pobierz >>
CFR-2

PIT - 2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Dokument PDF - Tylko do wydruku. ...

pobierz >>
PIT - 2K

PIT/D

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. Dokument PDF - tylko do wydruku. ...

pobierz >>
PIT/D

PIT/O

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku. Dokument PDF - tylko do wydruku. ...

pobierz >>
PIT/O

VZM - 1

Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r. Dokument PDF - tylko do wydruku. ...

pobierz >>
VZM - 1

VZM - 1/A

Załącznik nr 1 do VZM - 1 Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych. Dokument PDF - tylko do wydruku. ...

pobierz >>
VZM - 1/A

VZM - 1/B

Załącznik nr 2 do VZM - 1 Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych. Dokument PDF - tylko do wydruku. ...

pobierz >>
VZM - 1/B

Deklaracja na podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny. Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa ...

pobierz >>
Deklaracja na podatek rolny

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS