dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Przy budowie [77]

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości. Dokument Word do edycji. Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną. ...

pobierz >>
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Dokument Word do edycji. Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. ...

pobierz >>
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Wniosek o przekazanie

Wniosek o przekazanie. Dokument Word do edycji. Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. ...

pobierz >>
Wniosek o przekazanie

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument Word do edycji. "W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji ...

pobierz >>
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Dokument Word do edycji. "W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę" ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Dokument Word do edycji. Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Dokument Word do edycji. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument Word do edycji. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca. Dokument Word do edycji. Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument Word do edycji. Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem. ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych. Dokument Word do edycji. "W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.." ...

pobierz >>
Zgłoszenie robót budowlanych

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

Umowa o roboty budowlane

Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o roboty budowlane

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ...

pobierz >>
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową

Protokół przekazania terenu i placu budowy

Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Protokół przekazania terenu i placu budowy

Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku . ...

pobierz >>
Kosztorys budowlany

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa

Umowa z kierownikiem budowy

Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa z kierownikiem budowy

Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej

Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych

Wzór ewidencji obiektów budowlanych

Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci. ...

pobierz >>
Wzór ewidencji obiektów budowlanych

Listra kontrolna BHP na budowie

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4. ...

pobierz >>
Listra kontrolna BHP na budowie

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument ...

pobierz >>
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument ...

pobierz >>
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie ...

pobierz >>
Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ...

pobierz >>
Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane ...

pobierz >>
Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego

Karta działki

Karta działki zawiera: - Opis lokalizacji - Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca - Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne - Dane dotyczące oferującego - Transakcja - Infrastrukturę techniczną - Otoczenie działki / uproszczony schemat - Warunki topograficzne ...

pobierz >>
Karta działki

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych)

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji: - Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Państwowej Inspekcji Pracy - Państwową Straż Pożarną Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji

Zawiadomienie o zmianie na budowie

Zawiadomienie o zmianie: - kierownika budowy - inspektora nadzoru budowlanego - projektant sprawującego nadzór autorski Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji ...

pobierz >>
Zawiadomienie o zmianie na budowie

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do ...

pobierz >>
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej. Pismo zostało ...

pobierz >>
Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było ...

pobierz >>
Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS