dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Księgowe - druki [50]

Arkusz spisu z natury

Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbędny przy inwentaryzacji(remanencie). Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel). Pamiętaj, że arkusze inwentaryzacyjne to druki ścisłego zarachowania!. Dlatego jeśli wydajesz arkusze do inwentaryzacji, każdy powinien być ponumerowany. Pracownicy ...

pobierz >>
Arkusz spisu z natury

OT - Przyjęcie środka trwałego

Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny. Ułatwi prace, księgowemu. ...

pobierz >>
OT - Przyjęcie środka trwałego

Bilans

Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel. Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. Bilans do pobrania i stosowania. Bilans druk w wersji ...

pobierz >>
Bilans

Faktura Proforma

Druk faktury proforma (arkusz excel). Orginał/kopia, wpisuje się dane do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Faktura pro forma służy celom informacyjnym i jest zapowiedzią, że w określonym czasie zostanie wystawiona zwykła faktura VAT. Druk faktury automatycznie ...

pobierz >>
Faktura Proforma

Faktura VAT

Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Oryginał/kopia. Faktura jest ze starymi stawkami VAT tj. 3,7,22%. Jeżeli chcesz pobrać fakturę VAT stawkami obowiązującymi od 01.01.2011 r. dokument znajduję sie pod tym adresem Faktura ...

pobierz >>
Faktura VAT

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. ...

pobierz >>
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb. Rachunek ...

pobierz >>
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

Pismo dotyczące wypłaty Diety, zwrotu za przejazdy, potwierdzenia poniesionych kosztów. Dokument Word do edycji. Pismo firmy kierowane do pracownika dotyczące wymagań, jakie powinna spełnić osobo ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów. ...

pobierz >>
Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

Gwarancja uregulowania zaległych płatności. Dokument Word do edycji. Dokument, który udziela gwarancji uregulowania zobowiązań przez dłużnika. ...

pobierz >>
Gwarancja uregulowania zaległych płatności

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur. Dokument Word do edycji. Pismo informujące o niewłaściwym wystawieni faktury z jednoczesną prośbą o wystawienie poprawnej. ...

pobierz >>
Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia. Dokument Word do edycji. Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań. ...

pobierz >>
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży. Dokument Word do edycji. Dokument opisujący dokładny kosztorys poniesionych wydatków przez pracownika podczas podróży. ...

pobierz >>
Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy. Dokument Word do edycji. Opinia stwierdzająca, iż firma, która jest obiektem zainteresowania w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest znana. ...

pobierz >>
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu. Dokument Word do edycji. Pismo odrzucające prośbę o udzielenie kredytu z wymaganiem płatności gotówkowej w terminie za dostarczony towar. ...

pobierz >>
Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

Oświadczenie o gwarancji płatności

Oświadczenie o gwarancji płatności. Dokument Word do edycji. Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgoda na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem. ...

pobierz >>
Oświadczenie o gwarancji płatności

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

Prośba o przedłużenie terminu płatności

Prośba o przedłużenie terminu płatności. Dokument Word do edycji. Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem. ...

pobierz >>
Prośba o przedłużenie terminu płatności

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności. Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności. Żądanie natychmiastowego uregulowania długu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

Zapytanie o zakup na kredyt

Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zapytanie o zakup na kredyt

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji. Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

Dowód Wewnętrzny (DW)

Dowody wewnętrzne (w skrócie DW) służą do udokumentowania takich kosztów, jak: - Przypadające na działalność gospodarczą wydatki związane z opłatami za czynsz, wodę, prąd, gaz, centralne ogrzewanie, telefon. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do ...

pobierz >>
Dowód Wewnętrzny (DW)

Nota księgowa

Nota księgowa dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Nota księgowa

Żądanie płatności gotówkowej

Żądanie płatności gotówkowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji ...

pobierz >>
Żądanie płatności gotówkowej

Otwarcie nowego rachunku

Otwarcie nowego rachunku, nie ponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Otwarcie nowego rachunku

Upomnienie z powodu zaległych płatnościaci

Upomnienie z powodu zaległych w płatności. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Upomnienie z powodu zaległych płatnościaci

Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania

Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania, dkokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania

Faktura VAT-MP

Faktura zaliczkowa VAT-MP. Dokument sporządzony w programie Excel gotowy do wydruku i edycji. Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową (tzn. po otrzymaniu zapłaty) wystawiając faktury: - oznaczają je zamiast „FAKTURA VAT” zwrotem „FAKTURA VAT-MP”; - dodatkowo ...

pobierz >>
Faktura VAT-MP

Faktura korygująca

Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku. Fakture korygującą wystawia sprzedawca produktu. W sytuacji, gdy przedmiotem korekty jest pomyłka w treści faktury, nie ma znaczenia, czy to sprzedawca wystawi fakturę korygującą, czy też nabywca wystawi notę korygującą. ...

pobierz >>
Faktura korygująca

Duplikat faktury VAT

Duplikat faktury VAT jest wystawiany jeżeli faktura VAT ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu. Sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Sprzedawca nie ma prawa ani obowiązku w żaden sposób weryfikować oświadczenia nabywcy w kwestii zniszczenia ...

pobierz >>
Duplikat faktury VAT

Duplikat korekty faktury

Duplikat korekty faktury. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
Duplikat korekty faktury

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku. Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (rolnikowi). ...

pobierz >>
Faktura VAT RR

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia ...

pobierz >>
Faktura zaliczkowa

Faktura VAT -MP

Faktura zaliczkowa VAT -MP. Dokument sporządzony w aktywnym formularzu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
Faktura VAT -MP

Europejska faktura VAT

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Europejska faktura VAT

Nota korygująca

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia ...

pobierz >>
Nota korygująca

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego ...

pobierz >>
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Raport kasowy

Raport kasowy jest zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Excel. Raport kasowy zawiera jedna stronę A4. W raporcie kasowym znajdują się rubryki: - data dokumentu - nr dokumentu - opis - rodzaj kosztu - przychód - rozchód - stan kasy Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Raport kasowy

Dowód wypłaty (kasa wypłaci)

Dowód wypłaty jest zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Excel. Dowód wypłaty zawiera kopie i oryginał. Wpisując dane w dowód wypłaty oryginał automatycznie ukazują się dane w kopii. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Dowód wypłaty (kasa wypłaci)

Dowód wpłaty (kasa przyjmnie)

Dowód wpłaty jest zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Excel. Dowód wpłaty zawiera kopie i oryginał. Wpisując dane w dowód wpłaty oryginał automatycznie ukazują się dane w kopii. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Dowód wpłaty (kasa przyjmnie)

Protokół likwidacji majątku trwałego (wyposażenia)

Protokół likwidacji majątku trwałego sporządzony jest w tabeli zawiera: - Szczegółowe określenia - Pozycja ewidencji - Sposób likwidacji - Sposób zagospodarowania odpadów Protokół zapisany jest w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania ...

pobierz >>
Protokół likwidacji majątku trwałego (wyposażenia)

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Dokument wystawiany jest przez jednostkę przekazującą sprzęt. Pismo należy złożyć w czterech egzemplarzach do sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku. Pismo jest zapisane w formacie doc., dokument należny otworzyć za pomocą programu Word. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. Druk zawiera ...

pobierz >>
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Faktura VAT (z nowymi stawkami podatkowymi 23%,8%,5%)

Faktura VAT z nowymi stawkami podatkowymi (23%,8%,3%) w formie Excela. Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto oraz towary. W dokumencie należy samodzielnie wpisać wysokość podatku. Fakturę obowiązani są również wystawić podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub ...

pobierz >>
Faktura VAT (z nowymi stawkami podatkowymi 23%,8%,5%)

Lista płac 2011

Każda firma zatrudniająca pracowników powinna posiadać Lista płac 2011 dla swoich pracowników. Aktywny formularz wyliczający wynagrodzenie ułatwi pracę każdej osobie prowadzącej dział kadr - czy też właścicielowi firmy zajmującym się wynagrodzeniami pracowniczymi. Formularz zapisany jest w ...

pobierz >>
Lista płac 2011

Faktura zaliczkowa MP - 2011 Nowe stawki VAT

Faktura zaliczkowa jest dokumentem księgowym. Zaliczka powstaje w sytuacji kiedy firma otrzyma należność w części lub całości za produkt lub usługi - powstaje zaliczka. W takiej sytuacji wystawiona zostaje faktura zaliczkowa, która nie może zostać utworzona później aniżeli siódmego dnia od czasu otrzymania ...

pobierz >>
Faktura zaliczkowa MP - 2011 Nowe stawki VAT

Rachunek sprzedaży - uproszczony

Każdą sprzedaż należy udokumentować. Jeżeli Twoja firma / działalność gospodarcza nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - wystaw rachunek sprzedaży. Ten dokument księgowy zapisany jest jako plik tekstowy - gotowy od razu do wydrukowania i wypisywania ręcznego. ...

pobierz >>
Rachunek sprzedaży - uproszczony

Zestawienie raportów dobowych za miesiąc - 23% VAT

Zestawienie raportów dobowych za miesiąc przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy dokumentują sprzedaż na kasie fiskalnej. Formularz zawiera stawkę 23% VAT. Formularz ma wbudowane funkcje sumujące wartości ze wszystkich raportów, jak również wyliczające kwotę VAT (po wprowadzeniu sprzedaży ...

pobierz >>
Zestawienie raportów dobowych za miesiąc - 23% VAT

Bilans od 2016 roku - Wzór bilansu

Wzór bilansu w excelu z formułami. Bilans obowiązujący od 2016 roku. Dokument należy indywidualnie przygotować do wydruku. Dokument może być dowolnie przygotowany do wydruku. Aktywa np na jednej stronie a pasywa na drugiej. Zmieniając rozmiar czcionki dopasowujemy dokument do własnych potrzeb prezentacji. ...

pobierz >>
Bilans od 2016 roku - Wzór bilansu

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS