dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Umowy najmu/sprzedaży [34]

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu bez zachowania okresu wypowedzenia

Dzięki dokumentowi będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu: - z zachowaniem miesięcznego - trzymiesięcznego wypowiedzenia - w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia - Świadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu z wymienionych w piśmie powodów. Dokument jest zapisany w formacie ...

pobierz >>
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu bez zachowania okresu wypowedzenia

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

Umowa sprzedaży samochodu. Podatek od czynności cywilno prawnych ponosi kupujący. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

Umowa najmu lokalu uzytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego. Dokument word do edycji. Umowa określa prawa i obowiązki najemcy. Określa zasady kożystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy. ...

pobierz >>
Umowa najmu lokalu uzytkowego

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania. Dokument word do edycji. Umowa określa prawa i obowiązki najemcy. Określa zasady kożystania z lokalu, odpłatność, możliwość podwyżki czynszu o określony procent oraz warunki rozwiązania umowy. ...

pobierz >>
Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu.

Umowa najmu. Dokument word do edycji. Umowa określa prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Określa zasady kożystania z przedmiotu najmu, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy. ...

pobierz >>
Umowa najmu.

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

Umowa najmu części powierzchni użytkowej. Dokument Word do edycji. Wzór umowy określającej zasady najmu powierzchni użytkowej pomiędzy najemcą a wynajmującym. ...

pobierz >>
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

Umowa najmu samochodu.

Umowa najmu samochodu. Dokument Word do edycji. Umowa określa warunki najmu samochodu oraz opis pojazdu wraz z jego danymi. ...

pobierz >>
Umowa najmu samochodu.

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego. Dokument Word do edycji. Umowa określa prawa i obowiązki podnajemcy. Określa zasady kożystania z części lokalu użytkowego, odpłatności oraz warunki rozwiązania umowy. ...

pobierz >>
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

Deklaracja gwarancyjna. Dokument word do edycji. Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. ...

pobierz >>
Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dokument word do edycji. Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. ...

pobierz >>
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Umowa komisu

Umowa komisu. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Komisantem a Komitentem. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy. Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich. ...

pobierz >>
Umowa komisu

Umowa kredytu faktoringowego

Umowa kredytu faktoringowego. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Kredytobiorcą a Faktorem. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych ...

pobierz >>
Umowa kredytu faktoringowego

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży. Dokument word do edycji. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena sprzedaży, data wydania rzeczy, Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania. Dokument Word do edycji. Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:… Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty. Przedmiot umowy musi być oddany ...

pobierz >>
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Dokument word do edycji. Umowa pomiędzy Zlecającym a Pośrednikiem. Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży. ...

pobierz >>
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Dokument word do edycji. Umowa pomiędzy Sprzedającym reprezentowanym przez Pośrednika a Kupującym dotycząca nieruchomości. ...

pobierz >>
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na próbę. Dokument word do edycji. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w umowie przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności. Dokument word do edycji. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy. Dokument word do edycji. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa. Dokument word do edycji. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

Umowa sprzedaży ratalnej

Umowa sprzedaży ratalnej. Dokument word do edycji. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w określonej wysokości, powiększoną o .... % rozłożoną na raty. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży ratalnej

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za określoną sumę. ...

pobierz >>
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Dokument Word do edycji. Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Oświadczenie Sprzedającego, iż jest wspólnikiem Spółki a także oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej ...

pobierz >>
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

Umowa darowizny - niepieniężnej

Przykładowy wzór umowy o darowiznę niepieniężną. Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa darowizny - niepieniężnej

Umowa darowizny - pieniężnej

Przykładowy wzór umowy o darowiznę pieniężną. Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Umowa darowizny - pieniężnej

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu z powodu nieuregulowania opłat związanych z czynszem. Dokument Word do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Jest to dokument wypowiedzenia umowy najmu lokalu ze względu na złamanie/niedotrzymanie określonego punktu umowy o najem lokalu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe ...

pobierz >>
Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

Aneks do umowy najmu lokalu

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego. Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write). Aneks należy sporządzić w dwóch ...

pobierz >>
Aneks do umowy najmu lokalu

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej. Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji. Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który ...

pobierz >>
Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa. Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. ...

pobierz >>
Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

Umowa wypożyczenia przyczepy

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy. Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy. Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, ...

pobierz >>
Umowa wypożyczenia przyczepy

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą. Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki ...

pobierz >>
Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS