dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Urząd Skarbowy - różne pisma [27]

Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.). Wniosek do uzupełnienia. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej. ...

pobierz >>
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

Odpowiedź na upomnienie

Odpowiedz na upomnienie. Dokument Word do edycji. Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona. ...

pobierz >>
Odpowiedź na upomnienie

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji. Dokument Word do edycji. Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej. ...

pobierz >>
Odwołanie od decyzji

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych. ...

pobierz >>
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

Prośba o obniżenie karty podatkowej

Prośba o obniżenie karty podatkowej. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie. ...

pobierz >>
Prośba o obniżenie karty podatkowej

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dokument Word do edycji. Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia. ...

pobierz >>
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

Skarga na czynności poborcy

Skarga na czynności poborcy Dokument Word do edycji. Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia. ...

pobierz >>
Skarga na czynności poborcy

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie. Dokument Word do edycji. Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo ...

pobierz >>
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Dokument Word do edycji. Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu. ...

pobierz >>
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego. Dokument Word do edycji. Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego ...

pobierz >>
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych. Dokument Word do edycji. Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych. Dokument Word do edycji. Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

Żądanie wydania postanowienia

Żądanie wydania postanowienia. Dokument Word do edycji. Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone. ...

pobierz >>
Żądanie wydania postanowienia

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Dokument Word do edycji. Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia. ...

pobierz >>
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji. Dokument Word do edycji. Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego ...

pobierz >>
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych. Dokument Word do edycji. Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w wymienionej ...

pobierz >>
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

Żądanie wyłączenia spod egzekucji. Dokument Word do edycji. Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie. ...

pobierz >>
Żądanie wyłączenia spod egzekucji

TYT - 1

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze. ...

pobierz >>
TYT - 1

TYT - 2

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze. ...

pobierz >>
TYT - 2

TYT - 3 oraz TYT - 3A

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze. ...

pobierz >>
TYT - 3 oraz TYT - 3A

AKC - U

Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego. ...

pobierz >>
AKC - U

Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej

Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej jest zapisana w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Zawiadomienie zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej jest do ...

pobierz >>
Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej

Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej

Dokument należy złożyć w urzędzie skarbowym. Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Zawiadomienie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do wydruku. Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji ...

pobierz >>
Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej

Zgłoszenie serwisu i serwisantów

Zgłoszenie serwisu i serwisantów jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do wydruku. Dokument przeznaczony dla serwisu i serwisantów kas fiskalnych. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Zgłoszenie ...

pobierz >>
Zgłoszenie serwisu i serwisantów

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS