dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Różne [227]

Najczęsciej używane zwroty w pismach służbowych

Najczęściej używane zwroty w pismach służbowych. Dokument Word do edycji. Przykłady najczęściej używanych zwrotów w pismach służbowych. ...

pobierz >>
Najczęsciej używane zwroty w pismach służbowych

Odmowa udziału w akcji reklamowej

Odmowa udziału w akcji reklamowej. Dokument Word do edycji. Dokument zawierający odmowę udziału w akcji reklamowej i nie wyrażenie zgody na umieszczenie nazwy firmy w organizowanej akcji. ...

pobierz >>
Odmowa udziału w akcji reklamowej

Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne

Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne. Dokument Word do edycji. Dokument zawierający odmowę udzielenia pomocy na cele charytatywne, ponieważ firma już wspomaga inne tego typu akcje. ...

pobierz >>
Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne

Propozycja nawiązania współpracy

Propozycja nawiązania współpracy. Dokument Word do edycji. Propozycja nawiązania współpracy po wcześniejszym przesłaniu oferty. Prośba o odpowiedz. ...

pobierz >>
Propozycja nawiązania współpracy

Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu

Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu. Dokument Word do edycji. Prośba o zezwolenie na powielenie części artykułu ukazanego w czasopiśmie i jej jednorazowe wykorzystanie w opracowywanej broszurze. ...

pobierz >>
Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu

Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy

Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy. Dokument Word do edycji. Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy. ...

pobierz >>
Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy

Skierowanie klienta do agenta firmy

Skierowanie klienta do agenta firmy. Dokument Word do edycji. Skierowanie klienta do agenta firmy w celu odebrania zamówienia. ...

pobierz >>
Skierowanie klienta do agenta firmy

Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystycznego

Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystycznego. Dokument word do edycji. Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystycznego. ...

pobierz >>
Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystycznego

Zapytanie o kontynuację współpracy

Zapytanie o kontynuację współpracy. Dokument word do edycji. Pismo z zapytaniem o kontynuację współpracy. ...

pobierz >>
Zapytanie o kontynuację współpracy

Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie

Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie. Dokument word do edycji. Prośba klienta do firmy ubezpieczeniowej o udzielenie informacji dotyczących ubezpieczenia na życie. ...

pobierz >>
Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie

Przedstawienie nowego sklepu

Przedstawienie nowego sklepu. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją dla klientów otwarciu nowego sklepu i specjalnej zniżce na wszystkie towary trwającej w trakcie dni otwarcia sklepu. ...

pobierz >>
Przedstawienie nowego sklepu

Testament - przykładowy wraz z uwagami

Testament do własnoręcznego napisania. Dokument zawiera przykładowy testament do sporządzenia odręcznego. W testamencie zawarto np. wydziedziczenie. Dokument poza przykładowym testamentem zawiera zawiera instrukcje jak sporządzić testament. ...

pobierz >>
Testament - przykładowy wraz z uwagami

Przedstawienie nowego sklepu

Dokument zawierający informacje dotyczące otwarcia nowego sklepu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Przedstawienie nowego sklepu

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Prośba skazanego o ułaskawienie

Przykładowa prośba o ułaskawienie skierowana do prezydenta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Prośba skazanego o ułaskawienie

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu lekarskiego jako gabinet indywidualnej praktyki lekarskiej

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu lekarskiego jako gabinet indywidualnej praktyki lekarskiej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu lekarskiego jako gabinet indywidualnej praktyki lekarskiej

Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy

Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy do właściciela lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

Odrzucenie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Odrzucenie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

Książka nadawcza listów poleconych

Książka nadawcza listów poleconych- potwierdzenie nadania listu poleconego. Dokument zapisany w formacie Excel. ...

pobierz >>
Książka nadawcza listów poleconych

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego

Przykładowy dokument o zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego

Wniosek o wydanie zezwolenia - zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej

Wniosek o wydanie zezwolenia - zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia - zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny

Wniosek o wydanie pozwolenia na działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów z wykazu 1

Wniosek o wydanie pozwolenia na działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów z wykazu 1. Dokument zapisany w programike Word gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie pozwolenia na działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów z wykazu 1

Wniosek o ekshumacje

Wniosek o ekshumacje. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Wniosek o ekshumacje

Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Ostateczne wezwanie do zapłaty. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Ostateczne wezwanie do zapłaty

Blankiet wpłaty na konto

Blankiet wpłaty na konto. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Blankiet wpłaty na konto

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, dla potrzeb budynku mieszkalnego, produkcyjnego

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, dla potrzeb budynku mieszkalnego, produkcyjnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, dla potrzeb budynku mieszkalnego, produkcyjnego

Potwierdzenie nadania

Druk potwierdzenie nadania. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Potwierdzenie nadania

Potwierdzenie odbioru nagród

Potwierdzenie odbioru nagród. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Potwierdzenie odbioru nagród

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o wydanie wizy schengen

Wniosek o wydanie wizy Schengen. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie wizy schengen

Wniosek o udzielenie poręczenia

Wniosek o udzielenie poręczenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie poręczenia

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek o dofinansowanie projektu celowego

Wniosek o dofinansowanie projektu celowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji. ...

pobierz >>
Wniosek o dofinansowanie projektu celowego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o zakończenie umowy leasingu operacyjnego

Wniosek o zakończenie umowy leasingu operacyjnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zakończenie umowy leasingu operacyjnego

Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z kontrahentem

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z kontrahentem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z kontrahentem

Wnioisek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem

Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wnioisek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa zieleni

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa zieleni. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa zieleni

Wniosek o udostępnienie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego/informacji o środowisku

Wniosek o udostępnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/informacji o środowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o udostępnienie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego/informacji o środowisku

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

Wniosek o wydanie pozwolenia na montaż reklamy świetlnej na obiekcie budowlanym

Wniosek o wydanie pozwolenia na montaż reklamy świetlnej na obiekcie budowlanym. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie pozwolenia na montaż reklamy świetlnej na obiekcie budowlanym

Wniosek o nadanie numeru posesji

Wniosek o nadanie numeru posesji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o nadanie numeru posesji

Wniosek o potwierdzenie prawa do przebywania w lokalu

Wniosek o potwierdzenie prawa do przebywania w lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o potwierdzenie prawa do przebywania w lokalu

Wniosek o udostępnienie działki

Wniosek o udostępnienie działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o udostępnienie działki

Podanie o staż lub praktykę

Podanie o staż lub praktykę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Podanie o staż lub praktykę

Wniosek o samodzielności lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenie w sprawie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o samodzielności lokalu

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy wolno stojącej

Wniosek o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy wolno stojącej na gruntach prywatnych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy wolno stojącej

Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

Wniosek o potwierdzenie powierzchni użytkowej

Wniosek o potwierdzenie powierzchni użytkowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o potwierdzenie powierzchni użytkowej

Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji. ...

pobierz >>
Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

Karta lokalu użytkowego

Karta lokalu użytkowego- Informacje według oferującego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Karta lokalu użytkowego

Karta lokalu użytkowego

Karta lokalu użytkowego- Informacje według oferującego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Karta lokalu użytkowego

Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z Biurem Pośrednictwa

Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z Biurem Pośrednictwa. Dokument zapisany z programem Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z Biurem Pośrednictwa

Umowa o zarządzanie nieruchomością ze Wspólnotą Mieszkaniową

Umowa o zarządzanie nieruchomością ze Wspólnotą Mieszkaniową (wariant 1). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o zarządzanie nieruchomością ze Wspólnotą Mieszkaniową

Protokół odbioru

Protokół odbioru w sprawie odbioru wyników pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Protokół odbioru

Umowa o zarządzanie - ze Wspólnotą Mieszkaniową

Umowa o zarządzanie - ze Wspólnotą Mieszkaniową (wariant 2). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o zarządzanie - ze Wspólnotą Mieszkaniową

Umowa o zarządzanie - ze Wspólnotą Mieszkaniową

Umowa o zarządzanie - ze Wspólnotą Mieszkaniową (wariant 2). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa o zarządzanie - ze Wspólnotą Mieszkaniową

Wzór pełnomocnictwa ogólnego

Wzór pełnomocnictwa ogólnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wzór pełnomocnictwa ogólnego

Umowa najmu stanowiska garażowego

Umowa najmu stanowiska garażowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa najmu stanowiska garażowego

Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości, udzielone w formie notatki

Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości, udzielone w formie notatki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości, udzielone w formie notatki

Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę

Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę

Umowa zamiany

Umowa zamiany mieszkań. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa zamiany

Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości

Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości

Pełnomocnictwo do administrowania nieruchomością

Pełnomocnictwo do administrowania nieruchomością. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pełnomocnictwo do administrowania nieruchomością

Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe

Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe

Karta opisu mieszkania na sprzedaż lub wynajem

Karta opisu mieszkania na sprzedaż lub wynajem. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Karta opisu mieszkania na sprzedaż lub wynajem

Karta opisu domu na sprzedaż lub wynajem

Karta opisu domu na sprzedaż lub wynajem. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Karta opisu domu na sprzedaż lub wynajem

Karta opisu gruntu na sprzedaż lub wynajem

Karta opisu gruntu na sprzedaż lub wynajem. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Karta opisu gruntu na sprzedaż lub wynajem

Karta poszukującego z Pośrednikiem Obrotu Nieruchomościami

Karta poszukującego z Pośrednikiem Obrotu Nieruchomościami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Karta poszukującego z Pośrednikiem Obrotu Nieruchomościami

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Deklaracja na podatek od nieruchomości

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Wzór ogłoszenie o zamówienie (ZP-300)

ZP-300 Wzór ogłoszenia o zamówienie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wzór ogłoszenie o zamówienie (ZP-300)

Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia

Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia

W-1/20

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzenia działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Dokument ...

pobierz >>
W-1/20

Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej

Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej

Zawiadomienie o organizwowaniu imprezy kej iulturalnej nie będącmprezą masową

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy kej kulturalnej nie będąca imprezą masową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o organizwowaniu imprezy kej iulturalnej nie będącmprezą masową

Wniosek o udzielenie informacji o osobach objętych zakazem wstępu na imprezy masowe

Wniosek o udzielenie informacji o osobach objętych zakazem wstępu na imprezy masowe. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie informacji o osobach objętych zakazem wstępu na imprezy masowe

Informacja dotycząca zainstalowania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej

Informacja dotycząca zainstalowania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Informacja dotycząca zainstalowania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć do Prezydenta Miasta. Dokument sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Pismo o zabezpieczone powództwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wniosek o udzielenie pomocy na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych

Podanie o udzielenie pomocy na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie pomocy na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

Karta ewidencji dotyczy komunalnych osadów ściekowych w celach o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i uzupełnienia. ...

pobierz >>
Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

Dokument potwierdzający odzysk odpadów

Potwierdzenie odzysku odpadów zapisane jest w programie Word gotowe do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Dokument potwierdzający odzysk odpadów

Wniosek do ministra finansów wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji lub dokonanie zabezpieczenia

Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek do ministra finansów wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji lub dokonanie zabezpieczenia

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

Dokument należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

Wniosek o wpis ewidencji producentów

W-1/04 Dokument należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wpis ewidencji producentów

Współne zgłoszenie wypadku drogowego

Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Współne zgłoszenie wypadku drogowego

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Dokument należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów

DW-1 Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów

Polecenie przelewu (wpłata gotówkowa)

Aktywny druk polecenia przelewu (wpłaty gotówkowej). Dokument zapisany w programie Word do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Polecenie przelewu (wpłata gotówkowa)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów

DW-2 Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów

Karta wycieczki

Karta wycieczki dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta wycieczki zawiera jedną stronę formatu A4. Dokument do pobrania ze strony internetowej online. ...

pobierz >>
Karta wycieczki

Akt Notarialny

Umowa o Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności.Akt Notarialny dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Akt notarialny zawiera cztery strony A4 przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Akt Notarialny

Dziennik Korespondencyjny

Dziennik Korespondencyjny zapisany jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą program Word. Dziennik zawiera siedem stron A4 przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do porania online. ...

pobierz >>
Dziennik Korespondencyjny

Wniosek o udzielenie pomocy

Wniosek o udzielenie pomocy na zatrudnienie na nowych miejscach pracy / na zatrudnienie na istniejące miejsca pracy w ramach prac internetowych. Dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera 9 stron A4. ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie pomocy

Oświadczenie o stanie rodzinnym

Oświadczenie o stanie rodzinnym,majątku,dochodach i źródłach utrzymania. Dokument sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zajmuje trzy strony A4 jest przygotowane do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o stanie rodzinnym

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji. Dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Apelacja zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Ugoda w zakresie spłaty zadłużenia

Ugoda w zakresie spłaty zadłużenia. Dokument zapisany w formacie doc. Ugodę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Ugoda do pobrania online. ...

pobierz >>
Ugoda w zakresie spłaty zadłużenia

Wniosek o dopuszczenie dowodu

Wniosek o dopuszczenie dowodu do sprawy sądowej. Dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o dopuszczenie dowodu

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną dokument sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do wydruku i edycji. Wniosek do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą Worda. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Skarga na czynności komornika można pobrać online. ...

pobierz >>
Skarga na czynności komornika

Umowa przystąpienia do długu

Umowa przystąpienia do długu dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa przystąpienia do długu zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa przystąpienia do długu

Umowa pensjonatowa

Umowa pensjonatowa dotyczy przechowywania konia w boksie wynajętym. Dokument sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzy za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wzór umowy pensjonatowej do pobrania online. ...

pobierz >>
Umowa pensjonatowa

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew lub krzewów rosnących na działce prywatnej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew lub krzewów

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego zawiera trzy strony A4 dokument. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach detalicznych i gastronomicznych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

Wniosek o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków do pobrania ...

pobierz >>
Wniosek o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dzierżawienie gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dzierżawienie gruntów jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dzierżawienie gruntów

Wniosek o wpis zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wniosek o wpis zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o wpis zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word jest gotowy do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców zawiera jedną ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców

Wniosek o udzielenie ulgi

Ulgi - umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od os. prawnych, jednostek org. nieposiadających osobowości prawnych. Dokument zapisany w formacie doc. należy otworzyć w programie Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji ...

pobierz >>
Wniosek o udzielenie ulgi

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Oświadczenie o stanie majątkowym jest przygotowane do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na przyjazd pojazdu nienormatywnego na czas określony

Wniosek o wydanie zezwolenia na przyjazd pojazdu nienormatywnego na czas określony jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Plik do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zezwolenia na przyjazd pojazdu nienormatywnego na czas określony

Wniosek o zmianę lub ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwiska

Wniosek o zmianę lub ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwiska jest zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zmianę lub ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwiska do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zmianę lub ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwiska

Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej, czasowej organizacji ruchu

Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej, czasowej organizacji ruchu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej, czasowej organizacji ruchu jest do pobrania. ...

pobierz >>
Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej, czasowej organizacji ruchu

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównania różnicy między regionami

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównania różnicy między regionami jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwanaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównania różnicy między regionami

Wniosek o wydanie karty parkingowej uprawniającej do niestosowania się niektórych znaków drogowych i parkowania w wyznaczonym miejscach

Wniosek o wydanie karty parkingowej uprawniającej do niestosowania się niektórych znaków drogowych i parkowania w wyznaczonym miejscach jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek do pobrania ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie karty parkingowej uprawniającej do niestosowania się niektórych znaków drogowych i parkowania w wyznaczonym miejscach

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wniosek o uprawę konopi

Wniosek o uprawę konopi włóknistych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o uprawę konopi

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera trzy strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Rachunek i karta pracy biegłego

Rachunek i karta pracy biegłego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Rachunek i karta pracy biegłego zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Rachunek i karta pracy biegłego

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Harmonogram rzeczowo finansowy

Przed wypełnieniem harmonogramu rzeczowo finansowego należy określić czy koszty kwalifikowane do dofinansowania są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stosować koszt kwalifikowane w ramach wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie ...

pobierz >>
Harmonogram rzeczowo finansowy

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji jest zapisany w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą Adobe Acrobat. Kwestionariusz zawiera siedem strona A4 jest przygotowany do wydruku. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

Karta przekazania odpadów

Karta przekazania odpadów jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta przekazania odpadów zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Karta przekazania odpadów jest przygotowana do pobrania online. ...

pobierz >>
Karta przekazania odpadów

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu indywidualnej praktyki lekarskiej

Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu indywidualnej praktyki lekarskiej jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu indywidualnej praktyki ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie opinii do rejestracji gabinetu indywidualnej praktyki lekarskiej

Wniosek o dofinansowanie badań naukowych

Wniosek o dofinansowanie badań naukowych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dofinansowanie badań naukowych jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o dofinansowanie badań naukowych

Wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego

Wniosek o sprawdzenie: - prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego - o laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo - rozliczeniowego - o przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy układu pomiarowo - rozliczeniowego badanego uprzednio układu. Wniosek należy złożyć ...

pobierz >>
Wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego

Karta mieszkania

Karta mieszkania zawiera: - Opis lokalizacji - Transakcję - Opis położenie mieszkania - Opis pomieszczeń - Opis instalacji - Dane formalne lokalu - Dodatkowe informacje - Rozkład mieszkania Karta mieszkania jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument ...

pobierz >>
Karta mieszkania

Karta budynku

Karta budynku (informacje wg oferującego) zawiera: - Opis lokalizacji - Transakcje - Dane ogólne - Opis budynku - Dane formalne nieruchomości - Inne uwagi Karta budynku zapisana jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta zawiera dwie strony A4 jest przygotowana ...

pobierz >>
Karta budynku

Karta lokalu użytecznego

Karta lokalu użytecznego zawiera: - Opis lokalizacji - Transakcja - Proponowane przeznaczenie lokalu / budynku - Opis otoczenia - Opis techniczny - instalacje - Dane formalne lokalu - Inne uwagi Karta lokalu użytecznego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu ...

pobierz >>
Karta lokalu użytecznego

Plan Lotu (Flight Plan)

Plan lotu należy wypełnić drukowanymi literami i złożyć najpóźniej godzinę przed odlotem. Plan lotu zawiera: - rodzaj depeszy (message type) - znak rozpoznawczy statku powietrznego (aircraft identification) - przepisy wykonywania lotu (flight rules) - rodzaj lotu (type of flight) - typ statku (type ...

pobierz >>
Plan Lotu (Flight Plan)

Deklaracja uznania długu

Deklaracja uznania długu jest zapisana w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Deklaracje należy otworzyć za pomocą Programu Word. ...

pobierz >>
Deklaracja uznania długu

Potwierdzenie salda należności

Dokument dotyczy uzgodnienia salda. Potwierdzenie salda należności jest zapisany w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. ...

pobierz >>
Potwierdzenie salda należności

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej

Oświadczenie o odstępieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 maca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w swoim do- mu lub miejscu pracy), może od niej odstąpić ...

pobierz >>
Oświadczenie o odstępieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczenie o odwołaniu darowizny

Oświadczenie o odwołaniu darowizny jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o odwołaniu darowizny do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o odwołaniu darowizny

Oświadczenie o uznaniu długu

Oświadczenie w którym dłużniki deklaruje się spłacić dług który posiada. Dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programem Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o uznaniu długu

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia

Oświadczenie o zrzeczenie się roszczenia jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia

Oświadczenie ojca o zgodę na wyjazd wraz z matką za granicę

Oświadczenie ojca o zgodę na wyjazd wraz z matką za granicę. Dokument zapisany w formacie doc. Oświadczenie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Oświadczenie ojca o zgodę na wyjazd wraz z matką za granicę jest gotowe do pobrania ...

pobierz >>
Oświadczenie ojca o zgodę na wyjazd wraz z matką za granicę

Wezwanie do opuszczenia lokalu

Wezwanie do opuszczenia lokalu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do opuszczenia lokalu

Wezwanie do rozliczenia się z pobranej zaliczki

Wezwanie do rozliczenia się z pobranej zaliczki jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wezwanie do rozliczenia się z pobranej zaliczki jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do rozliczenia się z pobranej zaliczki

Przedsądowe wezwanie do ugodowego działu spadku

Przed sądowe wezwanie do ugodowego działu spadku jest zapisane w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Przed sądowe wezwanie do ugodowego działu spadku jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Przedsądowe wezwanie do ugodowego działu spadku

Wezwanie do ugodowego podziału majątku

Wezwanie do ugodowego podziału majątku jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie do ugodowego podziału majątku zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Wezwanie do ugodowego podziału majątku jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do ugodowego podziału majątku

Wezwanie do ustanowienie drogi koniecznej na rzecz wnioskodawców

Wezwanie do wytyczenia drogi koniecznej znajdującej się na działce sąsiada. Dokument jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word jest przygotowany do edycji i wydruku. Wezwanie do ustanowienie drogi koniecznej na rzecz wnioskodawców jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do ustanowienie drogi koniecznej na rzecz wnioskodawców

Wezwanie do usunięcia słupów energetycznych

Dokument dzięki któremu usuniesz słupy energetycznie znajdujący się na swojej własności. Pismo należy złożyć w Oddziale Zakładu Energetycznego. Wezwanie jest zapisane w formacie doc. należy je otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo ...

pobierz >>
Wezwanie do usunięcia słupów energetycznych

Przedsądowe wezwanie do wydania rzeczy

Dokument wezwanie o wydanie rzeczy osobistych zapisane jest w formacie doc. Dokument należny otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Przedsądowe wezwanie do wydania rzeczy jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Przedsądowe wezwanie do wydania rzeczy

Wezwanie do wykonania zapisu

Wezwanie do wykonania zapisu jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wezwanie do wykonania zapisu jest do pobrania online. Po opłacie zostanie dostarczony na skrzynkę e-mail. ...

pobierz >>
Wezwanie do wykonania zapisu

Wezwanie do wykreślenia hipoteki

Przedprocesowe wezwanie do wykreślenia hipoteki jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Wezwanie do wykreślenia hipoteki jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do wykreślenia hipoteki

Wezwanie do wymiany towaru

Dzięki dokumentowi będziesz mógł prosić o wymianę uszkodzonego towaru na nowy. Wezwanie do wymiany towaru zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument zapisany w formacie doc., należy otworzyć go za pomocą programu Word. Wezwanie do wymiany towaru jest do pobrania online. Dokument ...

pobierz >>
Wezwanie do wymiany towaru

Wezwanie do wypłaty odszkodowania

Wezwanie do wypłaty odszkodowania należy złożyć w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wezwanie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie do wypłaty odszkodowania jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do wypłaty odszkodowania

Wezwanie do wywiązania się ze służebności

Wezwanie do wywiązania się ze służebności jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Wezwanie do wywiązania się ze służebności jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do wywiązania się ze służebności

Wezwanie do zapłaty kary za opóźnienie

Ostateczne wezwanie przedprocesowe o wezwanie do zapłaty kary za opóźnienie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Wezwanie do zapłaty kary za opóźnienie jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do zapłaty kary za opóźnienie

Wezwanie do zapłaty z weksla

Przedprocesowe wezwanie do zapłaty weksla jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Wezwanie do zapłaty z weksla jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do zapłaty z weksla

Wezwanie do umieszczenia przeprosin z powodu pomówienia

Dokument wezwanie do zamieszczenia przeprosin z powodu pomówienia. Dokument jest zapisany w formacie doc. Wezwanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wezwanie do umieszczenia przeprosin z powodu pomówienia jest do pobrania ...

pobierz >>
Wezwanie do umieszczenia przeprosin z powodu pomówienia

Wezwanie do zapłaty bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wezwanie do zakładu energetycznego zapłaty odszkodowania z powodu postawienia słupów energetycznych na nieruchomości prywatnej bez zgody właściciela. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wezwanie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu ...

pobierz >>
Wezwanie do zapłaty bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wezwanie do zarządcy dróg odszkodowania z powodu uszkodzenia samochodu na dziurze

Dzięki dokumentowi będziesz mógł domagać się odpłaty za uszkodzenie samochodu z powodu dziury w asfalcie. Dokument zapisany w formacie doc. Wezwanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do zarządcy dróg odszkodowania z powodu uszkodzenia samochodu na dziurze

Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

Wezwanie z powodu niewywiązywania się z umowy przedwstępne do zawarcia umowy przyrzeczonej ze względu na upływ czasu i braku wywiązywanie się obowiązków zawartych w umowie przedwstępnej. Dokument zapisany w formacie doc. Wezwanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę ...

pobierz >>
Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

Wezwanie do wzrotu zadatku

Wezwanie do zwrotu zadatku jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wezwanie do zwrotu zadatku zawiera jedną stronę A4. Wezwanie do zwrotu zadatku jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie do wzrotu zadatku

Wezwanie sprzedawcy do wymiany towaru

Wezwanie sprzedawcy do wymiany towaru lub zwrócenie należności za towar. Pismo jest zapisane w formacie doc., należy je otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wezwanie sprzedawcy do wymiany towaru jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wezwanie sprzedawcy do wymiany towaru

Wniosek o przeniesienie dziecka do innej szkoły średniej

Jeżeli Twoje dziecko nie osiąga zbyt dobrych wyników w nauce lub też przeprowadzasz się do innego miejsca zamieszkania a dojazd do aktualnej szkoły średniej dziecka zostanie znacznie utrudniony - przenieś dziecko do innej szkoły. Do tego celu posłuży Ci Wniosek o przeniesienie dziecka do innej ...

pobierz >>
Wniosek o przeniesienie dziecka do innej szkoły średniej

Prośba o zgodę na wymianę grzejnika

Kiedy remontujesz mieszkanie i zabierasz się za wymianę ogrzewania - nie zapomnij poinformować o tym spółdzielni mieszkaniowej. W przeciwnym wypadku możesz mieć komplikacje z wymianą grzejnika. Aby wszystko było załatwione od A do Z - skorzystaj z gotowego dokumentu - prośba o zgodę na wymianę grzejnika. ...

pobierz >>
Prośba o zgodę na wymianę grzejnika

Prośba o dofinansowanie podręczników szkolnych dla dziecka

Kiedy pogarsza Ci się sytuacja finansowa w domu, a do tego trzeba kupić nowe podręczniki dla dzieci - może okazać się, że braknie pieniędzy. W takiej sytuacji możesz przygotować prośbę do pracodawcy o pomoc w zakresie dofinansowania zakupu nowych podręczników. Złożenie takiego pisma nic Cię nie kosztuje ...

pobierz >>
Prośba o dofinansowanie podręczników szkolnych dla dziecka

Odwołanie odrzucenia Reklamacji

W Przypadku kiedy Twoja reklamacja,jakiegoś produktu bądź usługi, nie zostanie uwzględniona masz możliwość odwołania się od takiej decyzji stosując właściwe pismo. Podajemy właśnie przykład takiego odwołania. Dokument napisany jest w formacie .doc i jest gotowy do wydruku i edycji w programach z ...

pobierz >>
Odwołanie odrzucenia Reklamacji

Skarga na Nauczyciela

Jest to pismo które uczeń, może złożyć do dyrekcji szkoły w przypadku kiedy nauczyciel wyraźnie narusza prawa ucznia. Pismo takie nazywamy Skargą na Nauczyciela. W piśmie należy uzupełnić jakie zachowanie nauczyciela jest powodem naszej skargi. Poza tym dokument gotowy do wydruku, i przystosowany do ...

pobierz >>
Skarga na Nauczyciela

Wniosek o przyznanie mieszkania socjalnego z zasobów komunalnych

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej i z jakichś przyczyn straciłeś dotychczasowy lokal mieszkaniowy, masz prawo ubiegać się o przyznanie lokalu socjalnego. Podajemy tu przykład wniosku o przyznanie mieszkania socjalnego. Wniosek nie zawiera przykładowego uzasadnienia. Należy podać faktyczną ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie mieszkania socjalnego z zasobów komunalnych

Wniosek o nadanie / zmianę numeru PESEL

Dzięki dokumentowi wystąpisz o nadanie numeru PESEL lub wystąpisz o zmianę numeru PESEL. Zmiany w numerze PESEL dokonywuje się w przypadkach: - zostanie sprostowany data w akcie urodzenia (w akcie urodzenia była podana błędna data) - zostanie prostowanie oznaczone płci (została stwierdzona omyłkowa ...

pobierz >>
Wniosek o nadanie / zmianę numeru PESEL

Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy

Osoba prowadząca działalność w zakresie udzielanie pożyczek pod zastaw, lombardów jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 19 ustawą Prawo Dewizowe działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży ...

pobierz >>
Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy

Pismo do spółdzielni o likwidację zsypu

Nowa ustawa śmieciowa wprowadziła dużo zamieszania. Jeszcze większy problem mają mieszkańcy "bloków z wielkiej płyty". Niemalże żaden nie jest dostosowany do wymogów segregacji odpadami, a jak wiadomo, odbiór śmieci niesegregowanych kosztuje znacznie więcej aniżeli tych segregowanych. Co w takiej sytuacji ...

pobierz >>
Pismo do spółdzielni o likwidację zsypu

Wniosek o wybudowanie pergoli osłaniającej kosze na śmieci

Po wprowadzeniu tzw. "ustawy śmieciowej" zdarzają się sytuacje, gdzie mieszkańcy domków jednorodzinnych podrzucają śmieci gdzie popadnie - najczęściej do nieogrodzonych kontenerów usytuowanych na osiedlach. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Złożyć Wniosek o wybudowanie pergoli osłaniającej ...

pobierz >>
Wniosek o wybudowanie pergoli osłaniającej kosze na śmieci

Prośba o przeniesienie dziecka do innej grupy w przedszkolu

Prośba o przeniesienie dziecka do innej grupy w przedszkolu skierowana jest dla rodziców, których dzieci z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać do aktualnej grupy przedszkolnej a jedynym rozwiązaniem jest przeniesienie do innej grupy. Pismo zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można ...

pobierz >>
Prośba o przeniesienie dziecka do innej grupy w przedszkolu

Wniosek o dokładne rozliczenie mieszkania

Wyjeżdżasz za granicę kraju? Sprzedajesz mieszkanie? Pamiętaj o dokładnym rozliczenie lokalu mieszkalnego. Aby to wykonać złóż Wniosek o dokładne rozliczenie mieszkania do swojej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wniosek zapisany jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować ...

pobierz >>
Wniosek o dokładne rozliczenie mieszkania

Wniosek o zwrot ryczałtu za wodę

Wniosek o zwrot ryczałtu za wodę skierowany jest dla osób, które pomimo zgłoszenia faktu o niezamieszkiwania lokalu opłacały czynsz wraz z ryczałtem za zużycie wody - ciepłej jak i zimnej. Należy pamiętać, aby dołączyć do tego oświadczenie składane przed wyjazdem czy też wykazać, że faktycznie ...

pobierz >>
Wniosek o zwrot ryczałtu za wodę

Wniosek o zwrot kosztów naprawy mieszkania z powodu błędów pracowników Spółdzielni

Wniosek o zwrot kosztów naprawy mieszkania z powodu błędów pracowników Spółdzielni - jak sama nazwa wniosku wskazuje - kiedy w czasie prac wykonywanych przez pracowników spółdzielni mieszkaniowej zostaną wyrządzone szkody w Twoim mieszkaniu wnieś o zwrot kosztów naprawy. Wniosek zapisany jest ...

pobierz >>
Wniosek o zwrot kosztów naprawy mieszkania z powodu błędów pracowników Spółdzielni

Wniosek o obniżenie oprocentowania kredytu

Podpisałeś umowę kredytową? Po pewnym okresie spłacania możesz starać się o obniżenie raty kredytu! Pamiętaj też o tym, iż obniżenie wcale nie musi się odbyć za pierwszym Twoim wnioskiem. Do tego celu posłuży Wniosek o obniżenie oprocentowania kredytu Wniosek został sporządzony w postaci dokumentu ...

pobierz >>
Wniosek o obniżenie oprocentowania kredytu

Wniosek o wymianę pieca kaflowego

Wynajmujesz mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej w starej kamienicy, gdzie ogrzewanie odbywa się jeszcze za pomocą pieca kaflowego? Nie załamuj się kiedy okaże się, iż piec nie spełnia już swoim zadań. Wystąp do Spółdzielni o wymianę pieca. Do tego posłuży Ci Wniosek o wymianę pieca kaflowego Wniosek ...

pobierz >>
Wniosek o wymianę pieca kaflowego

Prośba o wstrzymanie egzekucji komorniczej w Spółdzielni Mieszkaniowej

Prośba o wstrzymanie egzekucji komorniczej w Spółdzielni Mieszkaniowej skierowana jest dla osób, które maja zaległości z tytułu czynszu wobec spółdzielni oraz ich dług został przekazany komornikowi w celu wyegzekwowania. Pismo zapisane jest w postaci pliku tekstowego. Prośba zawiera przykładowe ...

pobierz >>
Prośba o wstrzymanie egzekucji komorniczej w Spółdzielni Mieszkaniowej

Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o instalację monitoringu na klatkach schodowych

Czy w Twoim bloku dochodzi do częstych włamań do mieszkań cz też dewastacji klatek schodowych? A może przesiadują osoby, które nie powinny się znajdować w bloku jak i wykonywać pewnych czynności? Przygotuj Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o instalację monitoringu na klatkach schodowych i wraz ...

pobierz >>
Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o instalację monitoringu na klatkach schodowych

Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o wymianę instalacji elektrycznej w bloku

Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o wymianę instalacji elektrycznej w bloku skierowany jest dla lokatorów, których dotyczy problem starych, przepalonych instalacji elektrycznych w budynku. Jak wiadomo, za czasów PRL w budynkach stosowane były przewody aluminiowe, które nie należą aktualnie ...

pobierz >>
Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o wymianę instalacji elektrycznej w bloku

Sprawozdanie opiekuna - Sąd Rodzinny

Sprawozdanie opiekuna przeznaczone jest dla opiekunów nieletnich, osób ubezwłasnowolnionych, którzy muszą składać takowe sprawozdanie do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich. Formularz zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje ...

pobierz >>
Sprawozdanie opiekuna - Sąd Rodzinny

Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o instalację kolców oraz siatki odstraszających gołębie

Gołębie zagnieździły się w bloku, w którym mieszkasz? Do tego zanieczyszczają okolicę oraz Twoje ubrania? Wystąp do spółdzielni z wnioskiem o instalację kolców oraz siatki odstraszających gołębie. Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który przed wydrukowaniem należy przygotować ...

pobierz >>
Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o instalację kolców oraz siatki odstraszających gołębie

Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o przeprowadzenie zwalczenia prusaków oraz pozostałych owadów

Prusaki - karaluchy - mrówki faraonki, mole spożywcze oraz inne owady uprzykrzają Ci życie w mieszkaniu? Dostępne na rynku środki nie pomagają? Pozostaje ostateczne rozwiązanie - Wniosek o przeprowadzenie zwalczenia prusaków oraz pozostałych owadów. Zostaw to spółdzielni mieszkaniowej. Wniosek ...

pobierz >>
Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o przeprowadzenie zwalczenia prusaków oraz pozostałych owadów

Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o ogrodzenie / zamknięcie parkingu mieszkańców bloku

Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o ogrodzenie / zamknięcie parkingu mieszkańców bloku skierowany jest dla lokatorów posiadających pod blokiem parking lecz z różnych powodów korzystają i zarazem blokują go osoby niemieszkające w bloku. Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który ...

pobierz >>
Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o ogrodzenie / zamknięcie parkingu mieszkańców bloku

Wniosek o zezwolenie na rozplombowanie licznika energii elektrycznej

Planujesz remont domu? Chcesz przenieść licznik elektryczny na zewnątrz domu? Pamiętaj by otrzymać zgodę od swojego Przedsiębiorstwa Energetycznego. Do tego celu musisz złożyć Wniosek o zezwolenie na rozplombowanie licznika energii elektrycznej. Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, ...

pobierz >>
Wniosek o zezwolenie na rozplombowanie licznika energii elektrycznej

Przedsądowe wezwanie do wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży

Kupiłeś coś w sklepie internetowym lub w serwisie aukcyjnym a sprzedawca nie chce wywiązać się z umowy? Nie pozostaje nic innego jak dochodzić swoich racji w sposób ostrzejszy. Do tego posłużyć Ci może Przedsądowe wezwanie do wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży. Wezwanie oparte jest na podstawie ...

pobierz >>
Przedsądowe wezwanie do wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego skierowany jest dla osób, które z różnych powodów potrzebują przesunięcia słupa znajdującego się na własnej działce. Wniosek zawiera przykładowe uzasadnienie stąd też przed wydrukowaniem dokumentu należy dokonać jego edycji w aplikacji MS Office, ...

pobierz >>
Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego

Wniosek do Przedsiębiorstwa Energetycznego o przepisanie licznika

Wniosek o przepisanie licznika skierowany jest zarówno dla poprzednich jak i nowych właścicieli nieruchomości, na której podłączony jest prąd oraz zamontowany licznik wykorzystania energii. Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. ...

pobierz >>
Wniosek do Przedsiębiorstwa Energetycznego o przepisanie licznika

Wniosek o remont instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania (co.) przecieka? Jest w fatalnym stanie? Nie tylko w Twoim mieszkaniu? Co zrobić? Skierować oficjalne pismo do spółdzielni. Mamy gotowy wniosek o remont instalacji centralnego ogrzewania. Pismo zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować ...

pobierz >>
Wniosek o remont instalacji centralnego ogrzewania

Wniosek do Spłdzielni Mieszkaniowej o zmianę usytuowania skrzynek pocztowych oraz montażu szufladki na ulotki

Skrzynki pocztowe w Twoim bloku znajduje się w niezbyt dobrej lokalizacji a do tego osoby roznoszące ulotkowy "spam" rzucają Ci niechcianą korespondencję na wycieraczkę? Nie tylko Tobie doskwiera ten problem? Nic prostszego. Do tego wystarczy Wniosek o zmianę usytuowania skrzynek pocztowych oraz montażu ...

pobierz >>
Wniosek do Spłdzielni Mieszkaniowej o zmianę usytuowania skrzynek pocztowych oraz montażu szufladki na ulotki

Wniosek do spółdzielni o montaż ławek pod blokiem

W okolicy, w której mieszkasz nie ma blisko parku? Do tego w słoneczny dzień nie możesz spokojnie poprzebywać na świeżym powietrzu bo po prostu nie masz gdzie usiąść? Złóż wniosek o montaż ławek pod blokiem do spółdzielni. Wniosek zapisany jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od ...

pobierz >>
Wniosek do spółdzielni o montaż ławek pod blokiem

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro w terminie 10 dni

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie aukcyjnym Allegro nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro w terminie 10 dni

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Agito.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie Agito.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Agito.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - X-KOM.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie x-kom.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - X-KOM.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - ELECTRO.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie electro.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - ELECTRO.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Merlin.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie Merlin.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Merlin.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży gier zawartej na odległość w serwisie Ultima.pl

Co zrobić kiedy zakupione gry w serwisie ultima.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie nienaruszonym ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży gier zawartej na odległość w serwisie Ultima.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Neo24.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie Neo24.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Neo24.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - redcoon.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie redcoon.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - redcoon.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Komputronik.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie komputronik.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Komputronik.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Vobis.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie vobis.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Vobis.pl

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Empik

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie empik.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Empik

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - MediaMarkt

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie mediamarkt.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - MediaMarkt

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Saturn

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie saturn.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Saturn

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Euro.com.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie euro.com.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - Euro.com.pl

Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o zmianę sposobu rozliczania z podzielnika ciepła na ryczałt

Kiedy rozliczanie centralnego ogrzewanie zgodnie ze wskazaniami podzielników ciepła nie sprawdza się w Twoim przypadku - możesz zrezygnować na poczet ryczałtu. Do tego celu należy złożyć Wniosek o zmianę sposobu rozliczania z podzielnika ciepła na ryczałt. Pismo zapisane jest jako dokument ...

pobierz >>
Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o zmianę sposobu rozliczania z podzielnika ciepła na ryczałt

Wniosek o zmianę sposobu rozliczania z ryczałtu na podzielniki ciepła

Kiedy rozliczanie centralnego ogrzewanie ryczałtem nie sprawdza się w Twoim przypadku - możesz zrezygnować na poczet rozliczania zgodnie ze wskazaniem podzielników ciepła. Do tego celu należy złożyć Wniosek o zmianę sposobu rozliczania z ryczałtu na podzielniki ciepła. Pismo zapisane jest jako ...

pobierz >>
Wniosek o zmianę sposobu rozliczania z ryczałtu na podzielniki ciepła

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - oleole.pl

Co zrobić kiedy zakupiony produkt w serwisie oleole.pl nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z prawem, możesz oddać produkt w terminie 10 dni od dnia zakupu (otrzymania przesyłki) kiedy produkt zamawiany jest na odległość - poza lokalem przedsiębiorstwa. Do tego celu oprócz odesłania produktu w stanie ...

pobierz >>
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość - oleole.pl

Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia piwnic

W ostatnim czasie zdarzyło się kilka włamań do piwnic? Zastanawiasz się co możesz zrobić w tej kwestii, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo? Wraz z pozostałymi lokatorami wystąpcie o montaż dodatkowego zabezpieczenia w postaci nowych drzwi, krat, itp. . Do tego wykorzystaj gotowy dokument Wniosek o zamontowanie ...

pobierz >>
Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia piwnic

Wniosek o zdemontowanie dodatkowego licznika

Kiedy nie potrzebujesz już posiadać dwóch liczników w swoim domu - np. nie podnajmujesz już części domu - złóż Wniosek o zdemontowanie dodatkowego licznika do swojego dostawcy prądu. Nie ma sensu płacić podwójnych opłat za dostarczanie energii jak i opłat eksploatacyjnych. Wniosek zapisany ...

pobierz >>
Wniosek o zdemontowanie dodatkowego licznika

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu

W przypadku nie przyjęcia naszego dziecka do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym możemy odwoływać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej na każdym etapie postępowania. Ważne jest aby zachować terminy na składanie powyższych odwołań. Warto wykonać kopie dokumentu i poprosić o potwierdzeni złożenia ...

pobierz >>
Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS