dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Zamówienia, reklamacje [62]

Anulowanie części zamówienia

Anulowanie części zamówienia. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący anulowania części zamówienia z powodu otrzymania niepełnej wysyłki. ...

pobierz >>
Anulowanie części zamówienia

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu opóźnienia dostawy towaru. ...

pobierz >>
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji. ...

pobierz >>
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący anulowania zamówienia u akwizytora. ...

pobierz >>
Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

Informacja o nie przyjęciu zwrotu towaru. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący nie przyjęcia zwrotu towaru, gdy bez żadnego uzasadnienia klient anulował zamówienie. ...

pobierz >>
Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia

Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru i możliwości zamówienia u producenta. ...

pobierz >>
Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia

Informacja o chwilowym braku towaru

Informacja o chwilowym braku towaru. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru z powodu dużego zainteresowania z możliwością zwrotu czeku lub dostarczenia zamówienia w późniejszym terminie. ...

pobierz >>
Informacja o chwilowym braku towaru

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki. Dokument Word do edycji. Dokument informujący o barku części towaru zamówionego w przesyłce i prośba o pilne uzupełnienie. ...

pobierz >>
Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

Informacja o otrzymaniu części zamiennych

Informacja o otrzymaniu części zamiennych. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji otrzymaniu części zamiennych, które można pobrać z magazynu. ...

pobierz >>
Informacja o otrzymaniu części zamiennych

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji otrzymaniu partii uszkodzonego towaru z wyposzczególnionymi usterkami. Prośba o wymianie towaru wraz z dodatkowego udzieleniem rabatu. ...

pobierz >>
Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu,reklamacja. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji otrzymaniu wadliwego wyrobu wraz z jego opisem i żądaniem uwzględnienia reklamacji. ...

pobierz >>
Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji o rozwiązaniu umowy i żądaniu natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw, ponieważ towar nie spełnia wymogów jakościowych. ...

pobierz >>
Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji o wstrzymaniu dostawy z powodu nieprzestrzegania warunków umowy. Warunkiem dalszej współpracy jest złożenie stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania ...

pobierz >>
Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urzadzenia. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia. ...

pobierz >>
Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia

Informacja o wysyłce towaru

Informacja o wysyłce towaru. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacja o wysyłce towaru wraz z danymi przewoźnika i terminie dostawy. ...

pobierz >>
Informacja o wysyłce towaru

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku powodu nie uiszczenia opłat magazynowania towaru. ...

pobierz >>
Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji o zagubieniu towaru podczas transportu. Zobowiązanie do odnalezienia przesyłki lub zwrotu pieniędzy w równowartości zagubionego towaru. ...

pobierz >>
Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

Naprawa gwarancyjna

Naprawa gwarancyjna. Dokument Word do edycji. Dokument potwierdzający odbiór wyrobu do naprawy gwarancyjnej. ...

pobierz >>
Naprawa gwarancyjna

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący nieprzyjęcia prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru. ...

pobierz >>
Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

Odmowa naprawy gwarancyjnej

Odmowa naprawy gwarancyjnej. Dokument Word do edycji. Dokument informujący o odmowie naprawy gwarancyjnej, ponieważ niespełnione są wymogi wcześniej wymienionej usługi. Szczegóły odmowy. ...

pobierz >>
Odmowa naprawy gwarancyjnej

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru. Dokument Word do edycji. Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru wraz z załączeniem specyfikacji. ...

pobierz >>
Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru. Dokument Word do edycji. Pismo na podstawie, którego prosi się przewoźnika o zwrot towaru, pokrywając koszty zwrotu. ...

pobierz >>
Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące wybrakowanego towaru niezgodnego z specyfikacja towaru zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Prośba o załatwienie reklamacji. ...

pobierz >>
Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dokument Word do edycji. Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i informujące o chwilowym braku towaru na stanie. ...

pobierz >>
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży. Dokument Word do edycji. Dokument potwierdzający przyjęcie zamówienia przy jednakowej odmowie sprzedaży na kredyt. ...

pobierz >>
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży

Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia. Dokument Word do edycji. Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i potwierdzający terminy dostaw. ...

pobierz >>
Potwierdzenie zamówienia

Propozycja zamiany towaru

Propozycja zamiany towaru. Dokument Word do edycji. Pismo z propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach. ...

pobierz >>
Propozycja zamiany towaru

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych. Dokument Word do edycji. Pismo z prośbą o instrukcje przewozowe dotyczące transportu towaru na podstawie umowy. ...

pobierz >>
Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

Prośba o przedłużenie terminu dostawy. Dokument Word do edycji. Pismo informujące o niemożliwości wywiązania się z terminów realizacji zamówienia z wymienionych powodów. ...

pobierz >>
Prośba o przedłużenie terminu dostawy

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy. Dokument Word do edycji. Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta wraz z usprawiedliwieniem z powodu opóźnienia dostawy. ...

pobierz >>
Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru. Dokument Word do edycji. Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta z powodu nieprzewidzianego opóźnienia w dostawach od zagranicznego kontrahenta wraz z niemożnością określenia terminu wysyłki. ...

pobierz >>
Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją o przesłaniu wysyłki pocztą lotniczą oraz zawarta w nim deklaracje o zwrocie kosztów przez wysyłającego. ...

pobierz >>
Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów. Dokument Word do edycji. Pismo zawierające przypomnienie, iż wszystkie przesyłki winny być zaopatrzone w spis dostarczanych wyrobów oraz numer realizowanego zamówienia. ...

pobierz >>
Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

Reklamacja i zwrot towaru

Reklamacja i zwrot towaru. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące reklamacji i zwrotu towaru z powodu nie spełnienia wymogów opisanych w dostarczonej wcześniej charakterystyce a także jakościowo różniących się od dostarczonych próbek. Zwrot na koszt producenta. ...

pobierz >>
Reklamacja i zwrot towaru

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru. Prośba o skorygowanie faktury i zwrotu kosztów. ...

pobierz >>
Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

Reklamacja otrzymanego towaru

Reklamacja otrzymanego towaru. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące reklamacji otrzymanego towaru niezgodnego z wymienioną specyfikacją, jaką klient żądał. ...

pobierz >>
Reklamacja otrzymanego towaru

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

Skarga z powodu złej jakości wyrobów. Dokument Word do edycji. Pismo ze skargą, ponieważ towar, który został otrzymany przez zamawiającego w ostatniej dostawie nie odpowiadał normom jakościowym i próbce.Ostatnie ostrzeżenie tolerowania takiego typu niechlujstwa. ...

pobierz >>
Skarga z powodu złej jakości wyrobów

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

Uznanie reklamacji i zamiana towaru. Dokument Word do edycji. Pismo zawierające uznanie reklamacji i zmiana towaru na koszt producenta. Wyjaśnienia iż przyczyną tego stanu towaru były niewłaściwe warunki transportu. ...

pobierz >>
Uznanie reklamacji i zamiana towaru

Uznanie uzasadnionej reklamacji

Uznanie uzasadnionej reklamacji. Dokument Word do edycji. Uznanie reklamacji po wcześniejszym sprawdzeniu przez ekipę serwisową urządzenia. Anulowanie przez fiormę wszystkie kosztów napraw i konserwacji urządzenia, które miały miejsce dotychczas. ...

pobierz >>
Uznanie uzasadnionej reklamacji

Wstrzymanie dostawy

Wstrzymanie dostawy. Dokument Word do edycji. Pismo informujące o wstrzymaniu wysyłki zamówionego towaru z powodu nie uregulowania wymaganej płatności, niedotrzymania warunków umowy, niedostarczenia wymaganych dokumentów przewozowych. ...

pobierz >>
Wstrzymanie dostawy

Wykonanie usługi montażu części zamiennej

Wykonanie usługi montażu części zamiennej. Dokument Word do edycji. Pismo informujące klienta o otrzymaniu niezbędnej części koniecznej do naprawy jego urządzenia. Prośba o uzgodnienie terminu wymian części z warsztatem. ...

pobierz >>
Wykonanie usługi montażu części zamiennej

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją do klienta o wysyłce zamówionego towaru z możliwością zwrotu na koszt wysyłającego a także z możliwości zwrotu pieniężnego w razie nie spełnienia oczekiwań klienta. ...

pobierz >>
Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu. Dokument Word do edycji. Pismo zawierające zamówienie towaru i warunki płatności transportu. ...

pobierz >>
Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

Zwrot towaru przekazanego na próbę

Zwrot towaru przekazanego na próbę. Dokument Word do edycji. Pismo potencjalnego klienta dotyczące zwrotu towaru przekazanego mu na próbę. ...

pobierz >>
Zwrot towaru przekazanego na próbę

Zwrot towaru z różnych powodów

Zwrot towaru z różnych powodów. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące zwrotu towaru z powodu nie dostarczenia go w żądanym terminie, posiadania opisanych wad, towar jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu, bark informacji od dostawcy o przyjęciu zamówienia, ceny ...

pobierz >>
Zwrot towaru z różnych powodów

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące zwrotu towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy, w wyniku czego został zapakowany inny artykuł. Załączenie rekompensaty wysokości pełnej ceny zakupionego towaru. ...

pobierz >>
Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

Prośba o przedłużenie terminu dostawy. Dokument Word do edycji. Pismo z prośbą o przedłużenie terminu dostawy. ...

pobierz >>
Prośba o przedłużenie terminu dostawy

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji. Dokument Word do edycji. Pismo informujące o zwrocie zamówienia z powodu niemożności jego realizacji z wymienionych powodów. ...

pobierz >>
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące zwrotu zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności. Wstrzymanie kredytu firmom, które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania. ...

pobierz >>
Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty. Dokument Word do edycji. Pismo dotyczące zwrotu zamówienia i prośby o przysłanie ponownego zamówienia uwzględniającego pełną przedpłatę lub otwarcie nieodwołalnej akredytywy. Ponieważ Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie pełnej ...

pobierz >>
Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru. Dokument Word do edycji. Pismo z prośbą o natychmiastową dostawę towaru. Żądanie spełnienia zobowiązań ze strony dostawcy pod rygorem odstąpienia klient od umowy. ...

pobierz >>
Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

Żądanie potwierdzenia dostawy

Żądanie potwierdzenia dostawy. Dokument Word do edycji. Pismo z żadaniem o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy. ...

pobierz >>
Żądanie potwierdzenia dostawy

Reklamacja obuwia.

Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.Jest to gotowy dokument w formacie *.doc , który można wydrukować oraz wypełnić, ewentualnie edytować plik na własne potrzeby reklamacyjne.

!!! ZANIM ZŁOŻYSZ REKLAMACJĘ !!!
W przypadku reklamacji obuwia zastosowanie mają przepisy zawarte w USTAWIE ...

pobierz >>
Reklamacja obuwia.

Protokół reklamacyjny

Protokół z reklamacji jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocy programem Word. Protokół reklamacyjny zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Protokół reklamacyjny

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne

Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Protokół zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne

Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne

Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu - rabat

Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt jest niezgodny z opisem - masz kilka wyjść. Jednym z nich jest prośba o udzielenie rabatu przez sprzedawcę na zakupiony produkt, w przeciwnym wypadku towar zostanie wymieniony i można zażądać zwrotu gotówki lub wymianę na nowy - wolny od wad. Jaką decyzję podejmiesz ...

pobierz >>
Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu - rabat

Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut

Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach powyżej 120 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 50% wartości zakupionego biletu. Należy pamiętać, by poprosić o zaświadczenie o opóźnieniu pociągu. Zaświadczenie ...

pobierz >>
Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut

Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut

Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach od 60 do 119 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 25% wartości zakupionego biletu. Reklamacja zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który ...

pobierz >>
Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty. Wypełnione oraz podpisane pismo należy złożyć lub wysłać listownie do Przedsiębiorstwa ...

pobierz >>
Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu

Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu przeznaczona jest dla osób, które otrzymały produkt niezgodny z opisem - tzn. niekompletny, ew. zupełnie inny niż zamawiały i chcą wysłania prawidłowego, ewentualnie zwrotu pieniędzy. Podpisaną reklamację należy dołączyć do zwracanego produktu ...

pobierz >>
Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu

Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty. Pismo zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować ...

pobierz >>
Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS