dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

ZUS - wnioski i formularze [85]

N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Wniosek o rentę socjalną

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

ZUS E-22 - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS E-22 - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)

ZUS E-22a - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS E-22a - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych

ZUS E-25 - Imienny wykaz wydanych legitymacji

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS E-25 - Imienny wykaz wydanych legitymacji

ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

ZUS Rp-1 - Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-1 - Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną

ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne

ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty

ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

ZUS Z-17 - Karta zasiłkowa

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Z-17 - Karta zasiłkowa

ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek

E 103 - Korzystanie z prawa wyboru

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
E 103 - Korzystanie z prawa wyboru

E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy

E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki ZUS. ...

pobierz >>
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

ZUS Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoce de minimis

ZUS Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc ...

pobierz >>
ZUS Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoce de minimis

ZUS Pomoc publiczna. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej

Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej. ...

pobierz >>
ZUS Pomoc publiczna. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej

ZUS Wniosek o odroczenie terminu płatności

...

pobierz >>
ZUS Wniosek o odroczenie terminu płatności

ZUS Wniosek o układ ratalny

Wniosek o układ ratalny ...

pobierz >>
ZUS Wniosek o układ ratalny

ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek ...

pobierz >>
ZUS Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o rentę socjalną ...

pobierz >>
Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej

ZUS E-24

ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych ...

pobierz >>
ZUS E-24

ZUS E-25

ZUS E-25 - Imienny wykaz wydanych legitymacji ...

pobierz >>
ZUS E-25

ZUS Kp-1

ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego ...

pobierz >>
ZUS Kp-1

ZUS KP-3

ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego ...

pobierz >>
ZUS KP-3

ZUS Np-7

ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ...

pobierz >>
ZUS Np-7

ZUS Rp-1

ZUS Rp-1 - Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy ...

pobierz >>
ZUS Rp-1

ZUS Rp-1a

ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ...

pobierz >>
ZUS Rp-1a

ZUS Rp-2

ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną ...

pobierz >>
ZUS Rp-2

ZUS Rp-2a

ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną ...

pobierz >>
ZUS Rp-2a

ZUS Rp-6

ZUS Rp-6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych ...

pobierz >>
ZUS Rp-6

ZUS Rp-7

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ...

pobierz >>
ZUS Rp-7

ZUS Rp-8

ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej ...

pobierz >>
ZUS Rp-8

ZUS Rp-9

ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów ...

pobierz >>
ZUS Rp-9

ZUS Rp-13

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej ...

pobierz >>
ZUS Rp-13

ZUS Rp-15

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej ...

pobierz >>
ZUS Rp-15

ZUS Rp-26

ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne ...

pobierz >>
ZUS Rp-26

ZUS Rw-3

ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej ...

pobierz >>
ZUS Rw-3

ZUS Rw-73

ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty ...

pobierz >>
ZUS Rw-73

ZUS S-72b

ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ...

pobierz >>
ZUS S-72b

ZUS Z-3

ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek ...

pobierz >>
ZUS Z-3

ZUS Z-3a

ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek ...

pobierz >>
ZUS Z-3a

ZUS Z-7

ZUS Z-7 - Zastępcza asygnata zasiłkowa ...

pobierz >>
ZUS Z-7

ZUS Z-12

ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ...

pobierz >>
ZUS Z-12

ZUS Z-15

ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego ...

pobierz >>
ZUS Z-15

ZUS Z-17

ZUS Z-17 - Karta zasiłkowa ...

pobierz >>
ZUS Z-17

ZUS Z-19

ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ...

pobierz >>
ZUS Z-19

ZUS ZRU

ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ...

pobierz >>
ZUS ZRU

ZUS ZZP

ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika ...

pobierz >>
ZUS ZZP

ZUS ZZU

ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego ...

pobierz >>
ZUS ZZU

Zapytanie o brakujące składki na rachunku w OFE

Wzór wniosku z prośbą o wyjaśnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Przed złożeniem takiego pisma w ZUS należy najpierw sprawdzić: 1. U płatnika poprawność danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych ...

pobierz >>
Zapytanie o brakujące składki na rachunku w OFE

Podanie o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Podanie o zasiłek pielęgnacyjny

Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie o decyzji ZUS. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Odwołanie od decyzji ZUS

Zastępcza asygnata zasiłkowa

Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Zastępcza asygnata zasiłkowa

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Dokument zapisany w formacie Pdf gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych: - osoby przebywającej na urlopie wychowawczym - osoby pobierającej zasiłek macierzyński - osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego Dokument zapisany w Formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy

Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy skierowany jest dla osób, które otrzymują emeryturę lub rentę i chcą ją otrzymywać na konto bankowe. ZUS wypłaca takie świadczenie tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można ...

pobierz >>
Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS