dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS [77]

KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo ...

pobierz >>
KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

KRS D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na ...

pobierz >>
KRS D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych

KRS D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na ...

pobierz >>
KRS D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych

KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić ...

pobierz >>
KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, ...

pobierz >>
KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku ...

pobierz >>
KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością

KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na ...

pobierz >>
KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na ...

pobierz >>
KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy ...

pobierz >>
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa

KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia ...

pobierz >>
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, ...

pobierz >>
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

KRS W9 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje ...

pobierz >>
KRS W9 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą

KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia ...

pobierz >>
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić ...

pobierz >>
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, ...

pobierz >>
KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz ...

pobierz >>
KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która ...

pobierz >>
KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego

KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego. Formularz zapisany w programie ...

pobierz >>
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego

KRS W_OPP Działalność pożytku publicznego dokument o rejestracje lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz ...

pobierz >>
KRS W_OPP Działalność pożytku publicznego dokument o rejestracje lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz ...

pobierz >>
KRS WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - ...

pobierz >>
KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w ...

pobierz >>
KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku. Instrukcje do wypełnienia dokumentu: - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, ...

pobierz >>
KRS WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Instrukcje ...

pobierz >>
KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru

KRS WF Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i ...

pobierz >>
KRS WF Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu

KRS WG Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS WG Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS WH Sposób powstania podmiotu

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz zapisany w programie ...

pobierz >>
KRS WH Sposób powstania podmiotu

KRS WI Dyrektorzy wykonawczy, wniosek o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcó

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS WI Dyrektorzy wykonawczy, wniosek o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcó

KRS WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wniosek o rejestrację lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wniosek o rejestrację lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych ...

pobierz >>
KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS WL Prokurenci wniosek o rejesteację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Prokurenci - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS WL Prokurenci wniosek o rejesteację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS WM Przedmiot działalności- wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS WM Przedmiot działalności- wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

KRS X1 Wniosek o wykreślenie z rejestru przediębiorców fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS X1 Wniosek o wykreślenie z rejestru przediębiorców fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska

KRS Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna

KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

KRS Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa

KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

KRS Z8 wniosek o zmianę danych podmiotu - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Wniosek do uzupełnienia. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z8 wniosek o zmianę danych podmiotu - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Wniosek do uzupełnienia. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

KRS Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego,

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, ...

pobierz >>
KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego,

KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego. Formularz zapisany w programie ...

pobierz >>
KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego

KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty

KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

KRS Z41Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność

Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. ...

pobierz >>
KRS Z41Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność

KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku.Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana

KRS Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie

KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe

KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze

KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego, wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego, wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru dokument o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru dokument o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej wnisek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej wnisek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego, wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego, wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS ZL Zmiana - prokurenci, wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZL Zmiana - prokurenci, wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZM Zmiana - przedmiot działalności, wniosek o zmianę danych w rejestrze przediębiorców

Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZM Zmiana - przedmiot działalności, wniosek o zmianę danych w rejestrze przediębiorców

KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty, dokument o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty, dokument o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS ZP Wierzyciele wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZP Wierzyciele wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego pismo o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego pismo o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wniosek o zmianę danych w rejestrze

Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wniosek o zmianę danych w rejestrze

KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...

pobierz >>
KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS