dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Sprawozdawczość Budżetowa [40]

Rb-23 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

Rb-23 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych).Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-23 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

Rb-23A Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

Rb-23A miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-23A Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

Rb-23B Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych

Rb-23B miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego). Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-23B Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych

Rb-23PL Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego

Rb-23PL kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-23PL Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego

Rb-23 PRF Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Rb-23 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-23 PRF Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Rb-24 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca

Rb-24 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-24 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca

Rb - 27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb - 27 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb - 27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27PL Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca

Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-27PL Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-PDP Sprawozdanie z wykonani dochodów podatkowych

Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonani dochodów podatkowych

Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

Rb-28 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca roku

Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca roku. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca roku

Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S MIESIĘCZNE /ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1 ...

pobierz >>
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie

Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń

Rb-N Sprawozdanie o stanie należności

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. Sprawozdanie za 2007r. ...

pobierz >>
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności

Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia... roku....Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia.... Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

Rb-28 miesięczne / roczne 1) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału

Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału

Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28 PRF Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28NW Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-30 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

Rb-33 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-33 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Rb-40 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rb-40 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-40 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

Rb-50 Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-50 Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-70 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału

Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-70 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału

Rb 71 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków

Rb-71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków / dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich za okres od początku roku do końca kwartału, roku.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb 71 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków

Rb-WS Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych dokument na 2008r. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-WS Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

Rb-FM Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

Rb-FM półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-FM Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

Rb - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych

Rb - ZUS PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych

Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/ jednostek samorządu terytorialnego1). Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/

Rb-Z-PPP Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Rb-Z-PPP KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. Sprawozdanie za 2007 r. ...

pobierz >>
Rb-Z-PPP Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS