dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Wnioski sądowe [46]

Wniosek o wydanie zgody na wyrobienie paszportu małoletniemu dziecku, gdy jedno z rodziców nie wyraża zgody

Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym. Podlega opłacie w wysokości 40 zł. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zgody na wyrobienie paszportu małoletniemu dziecku, gdy jedno z rodziców nie wyraża zgody

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa. Dokument Word do edycji. Wniosek małoletniej do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa. ...

pobierz >>
Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Dokument Word do edycji. Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka. Przykładowe uzasadnienie. ...

pobierz >>
Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Dokument Word do edycji. Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami. ...

pobierz >>
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Dokument Word do edycji. Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych ...

pobierz >>
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dokument Word do edycji. Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy wyroku sądowego po przez zajęcie rachunku bankowego lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika. ...

pobierz >>
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o ustanowienie adwokata

Wniosek o ustanowienie adwokata. Dokument Word do edycji. Wniosek o ustanowienie adwokata. Gotowe uzasadnienie lub do edycji, które informuje o wydanym już wcześniej przez Sąd Rejonowy postanowieniu o zwolnieniu z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuacje materialną powoda, co powoduje także ...

pobierz >>
Wniosek o ustanowienie adwokata

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Dokument Word do edycji. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Uzasadnienie zawiera informacje o spłacie długu przez dłużnika. ...

pobierz >>
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Dokument Word do edycji. ...

pobierz >>
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Gotowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dziecka, który wystarczy edytować na własne potrzeby i wydrukować. Dokument jest w formacie *.doc ...

pobierz >>
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zawiadomienie o przestępstwie

Wniosek do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w rodzinie - dotyczy znęcania się psychicznego i fizycznego przez męża/byłego męża/konkubenta nad kobietą oraz dziećmi. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Zawiadomienie o przestępstwie

Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Cywilny o orzeczenie eksmisji pozwanego w trakcie trwania i po rozwodzie. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

Wzór wniosku o przysposobienie dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wzór wniosku o przysposobienie dziecka

Pozew o eksmisję lokalu

Pozew o eksmisję lokalu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pozew o eksmisję lokalu

Wniosek o zniesienie separacji

Wniosek o zniesienie separacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zniesienie separacji

Zarzut pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty

Zarzut pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zarzut pozwanego przeciwko nakazowi zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do edycji i wydruku.. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Zarzut pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty

Powództwo przeciw egzekucyjne

Powództwo przeciw egzekucyjne jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Powództwo przeciw egzekucyjne zawiera jedną stronę A4 przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Powództwo przeciw egzekucyjne

Apelacja w sprawie rozwodwej

Apelacja w sprawie rozwodowej jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Apelacja w sprawie rozwodowej zawiera jedną stronę A4 dokument do edycji i wydruku. Apelacja w sprawie rozwodowej jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Apelacja w sprawie rozwodwej

Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4, dokument przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

Pismo procesowe powoda

Pismo procesowe powoda jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo procesowe powoda jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Pismo procesowe powoda

Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku

Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku zawiera jedną stronę formatu A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku

Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzy za pomocą programu Word. Zażalenie zawiera jedną stronę A4 dokument jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo do pobrania online. ...

pobierz >>
Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

Wniosek o przyznanie kompensaty

Wniosek o przyznanie kompensaty jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o przyznanie kompensaty jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie kompensaty

Wniosek o nabycie spadku

Wniosek o nabycie spadku należy złożyć w Sądzie Rejonowym. Dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Wniosek o nabycie spadku

Wniosek do Inspekcji handlowej

Jeśli sprzedawca, usługodawca lub gwarant odmawia uznania Twojej skargi, a Ty nie zamierzasz zrezygnować ze swoich roszczeń, zawsze możesz zdecydować się na rozprawę sądową. Ale...zanim zdecydujesz się na drogę sądową, spróbuj załatwić spór przed stałym polubownym sądem konsumenckim, jest to dużo prostsza ...

pobierz >>
Wniosek do Inspekcji handlowej

Wniosek o odroczenie rozprawy

Dzięki wnioskowi będziesz mógł przesunąć rozprawę sądową. Wniosek o odroczenie rozprawy jest zapisany w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o odroczenie rozprawy można pobrać online. ...

pobierz >>
Wniosek o odroczenie rozprawy

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydawanego postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydawanego postępowaniu upominawczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Sprzeciw jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Sprzeciw zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Sprzeciw od nakazu zapłaty wydawanego postępowaniu upominawczym

Wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu

Wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu skierowany jest dla osób fizycznych, które nie uzyskały umowy na drodze ugody z przedsiębiorstwem, które za terenie zainteresowanej osoby posiadają swoją infrastrukturę, np. wodociągi, linie elektryczne, telekomunikacyjne, różnego rodzaju urządzenia czy ...

pobierz >>
Wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu

Wniosek o wydanie odpisu wyroku

Wniosek potrzebny do przedłożenia w sądzie w celu uzyskania na piśmie wyroku z postępowania sądowego.Składany w Sądzie Rejonowym. We wniosku potrzeba dopisać nr sygnatury przypisany do konkretnej sprawy. Wniosek nie podlega opłacie sądowej. Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku bądź ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie odpisu wyroku

Wniosek o odroczenie terminu rozprawy

Masz wyznaczony termin rozprawy sądowej jednak nie możesz się na niej stawić ze względu na zły stan zdrowia? Mogło by to zaburzyć Twoją linię obrony ? Masz prawo do odroczenia terminu rozprawy sądowej. Potrzebujesz do tego odpowiedniego wniosku , podajemy przykładowy wniosek o odroczenie terminu rozprawy. Wniosek ...

pobierz >>
Wniosek o odroczenie terminu rozprawy

Wniosek o zwrot kosztów sądowych

W przypadku gdy jesteś w nie najlepszej kondycji finansowej a bierzesz udział w postępowaniu sądowym (np. rozwodowym) możesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu tego postępowania. Aby to zrobić musisz złożyć stosowny wniosek przed lub w trakcie postępowania. Pamiętaj ! My przedstawiamy ...

pobierz >>
Wniosek o zwrot kosztów sądowych

Skarga na przewlekłość postępowania

Każdy obywatel ma prawo domagać się rozpoznania jego sprawy przed sadem nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeżeli przedłuża Ci się postępowanie bez powodu należy złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Dokument zapisany w formacie doc. można go edytować do własnych potrzeb. Po pobraniu skargi ...

pobierz >>
Skarga na przewlekłość postępowania

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny lub kosztów sądowych

Dzięki dokumentowi będziesz mógł rozłożyć grzywnę lub koszty sądowe na raty. Dokument zapisany w formacie doc. Dzięki czemu możesz go dostosować do swoich potrzeb. Po pobraniu wniosku o rozłożenie grzywny lub kosztów zostanie przesłany na adres e-mail. ...

pobierz >>
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny lub kosztów sądowych

Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego o rozwodzie

Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego o rozwodzie jest zapisany po pobraniu zostanie dostarczony na adres e-mail. Dokument zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł go z edytować do własnych potrzeb. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. ...

pobierz >>
Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego o rozwodzie

Wniosek powoda o przedłużenie terminu

Wniosek powoda o przedłużenie terminu jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu dokument można dostosować do swoich potrzeb.Dokument należy otworzyć programie Word. Wniosek po pobraniu zostanie dostarczony na skrzynkę pocztową. ...

pobierz >>
Wniosek powoda o przedłużenie terminu

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł go zedytować do własnych potrzeb. Wniosek po pobraniu zostanie przysłany na adres e-mail. Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. ...

pobierz >>
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego

Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinny i Nieletnich. Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego zapisany w formacie doc dzięki czemu będziesz mógł zedytować go do własnych potrze. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na adres e-mail. ...

pobierz >>
Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla nieletniego

Wniosek o przyspieszenie sprawy sądowej

Niektóre sprawy potrafią ciągnąć się latami. Ale to te, które już trwają. Jeżeli przytrafiła Ci się sytuacja, w której został złożony przez Ciebie pozew a termin rozprawy nie został jeszcze ustalony czy też ustalono bardzo odległy termin - możesz złożyć Wniosek o przyspieszenie sprawy sądowej. Nic Cię ...

pobierz >>
Wniosek o przyspieszenie sprawy sądowej

Wniosek o sprostowanie klauzuli wykonalności

Wniosek o sprostowanie klauzuli wykonalności skierowany jest zarówno do osób fizycznych jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, które posiadają wyrok z klauzulą wykonalności a muszą go dodatkowo uzupełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 roku. Wniosek ...

pobierz >>
Wniosek o sprostowanie klauzuli wykonalności

Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej

Kiedy w sądzie nie została Ci przyznana władza rodzicielska - nie ma co załamywać rąk. Kiedy znów nawiążesz kontakt ze swoim dzieckiem - możesz starać się o przyznanie władzy rodzicielskiej. Aby to uczynić musisz złożyć Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej do Sądu Rejonowego - Wydział ...

pobierz >>
Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej

Wniosek o zniesienie dozoru policji

Zakończone śledztwo, czy też dobre sprawowanie po zasądzeniu dozoru policyjnego? Możesz starać się o zniesienie tego środka zapobiegawczego. Wystarczy złożyć w Sądzie Rejonowym Wniosek o zniesienie dozoru policji. Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować ...

pobierz >>
Wniosek o zniesienie dozoru policji

Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie

Stawiennictwo w sądzie naraziło Cię na koszty dojazdu jak i utratę wynagrodzenia? Do tego dodatkowe koszty noclegu? Nic straconego. Skarb Państwa zobowiązany jest zwrócić poniesione koszty na wniosek zainteresowanego. Aby uzyskać zwrot należy złożyć Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w ...

pobierz >>
Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Dotychczas byłeś/byłaś osobą niekaraną, a z niewiadomych dla Ciebie przyczyn popełniłeś/popełniłaś przestępstwo, do którego się przyznałeś/przyznałaś? Jeżeli dodatkowo spełniasz pozostałe warunki - możesz ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania. Aby to uzyskać należy złożyć wniosek o warunkowe ...

pobierz >>
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód

Jak wiadomo nie każde małżeństwo będzie trwać długo i szczęśliwie. Co w przypadku rozwodu i posiadania wspólnego majątku? Aby załatwić wszelkie formalności i w przyszłości nie było z tego problemów - złóż wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód. Pozwoli ...

pobierz >>
Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód

Wniosek o zgodę na urlopowanie małoletniego dziecka

Jeżeli Twoje dziecko trafiło do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego lub też domu dziecka, a chcesz z nim spędzić czas, możesz starać się o udzielenie urlopowania dziecka. Aby taką zgodę otrzymać musisz złożyć Wniosek o zgodę na urlopowanie małoletniego dziecka. Wniosek jest zwolniony z opłaty ...

pobierz >>
Wniosek o zgodę na urlopowanie małoletniego dziecka

Wniosek o zgodę na urlopowanie nieletniego dziecka

Jeżeli Twoje dziecko trafiło do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego lub też domu dziecka, a chcesz z nim spędzić czas, możesz starać się o udzielenie urlopowania dziecka. Aby taką zgodę otrzymać musisz złożyć Wniosek o zgodę na urlopowanie nieletniego dziecka. Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej! Wniosek ...

pobierz >>
Wniosek o zgodę na urlopowanie nieletniego dziecka

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS