dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Pozwy sądowe [40]

Pozew o podwyższenie alimentów

Jak wystąpić o zwiększenie alimentów? Złóż w sądzie pozew o podwyższenie alimentów. W pozwie musisz podać uzasadnienie dlaczego domagasz się zwiększenia alimentów. ...

pobierz >>
Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o rozwód z winy pozwanego

Gotowy do wypełnienia (lub edycji do własnych potrzeb) pozew o rozwód z winy pozwanego (przykładowy powód - nadużywanie alkoholu). ...

pobierz >>
Pozew o rozwód z winy pozwanego

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę

Pozew o nawiązanie stosunku pracy-umowy o pracę. Dokument Word do edycji. Pismo wraz z uzasadnieniem opartych na artykułach prawnych do sądu, w którym powód wnosi o: - nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska oraz warunków pracy ...

pobierz >>
Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Pozew o ochronę naruszonego posiadania. Dokument Word do edycji. Przykładowy pozew do sądu wraz z uzasadnieniem o: - zakazanie pozwanemu naruszania działki będącej własnością powoda, - zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, - nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej ...

pobierz >>
Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności. Dokument Word do edycji. Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem składane przez matkę reprezentującą małoletniego powoda wnosząc o: - zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty wraz z odsetkami, - zasądzenie od pozwanego ...

pobierz >>
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę Dokument Word do edycji. Przykładowe pismo z do sądu wraz z uzasadnieniem gdzie powód wnosi o orzeczenie w wyroku: - przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy, - ...

pobierz >>
Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dokument Word do edycji. Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem o przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku. ...

pobierz >>
Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o zapłatę

Podstawowe narzędzie do odzyskiwania należności od niesolidnych dłużników. Pozew o zapłatę, tj. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w wypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, zasądzenie dochodzonej kwoty w zwykłym postępowaniu. Pozew składa się w postępowaniu, w którym nie stosuje ...

pobierz >>
Pozew o zapłatę

Pozew o separację i alimenty

Pozew o separację i alimenty. Gotowy do wypełnienia pozew wraz z uzasadnieniem o: 1) orzeczenie separacji, 2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, 3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, 4) zasądzenie ...

pobierz >>
Pozew o separację i alimenty

Pozew o rozwód i alimenty

Pozew o rozwód i alimenty z winy pozwanego wraz z uzasadnieniem. Gotowy do wypełnienia pozew o rozwód z winy pozwanego (nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie). Pozew otrzymasz na swój adres e-mail. ...

pobierz >>
Pozew o rozwód i alimenty

Pozew o obniżenie alimentów

Jest to wzór dokumentu jaki należy wypełnić i złożyć w celu obniżenia płaconych alimentów. Dokument w formacie *.doc , do edycji na własne potrzeby wraz z opisem jak wypełnić. ...

pobierz >>
Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o unieważnienie małżeństwa.

Jest to wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa. Dokument wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją, wydrukować i złożyć w sądzie. ...

pobierz >>
Pozew o unieważnienie małżeństwa.

Pozew o całkowite uchylenie alimentów.

Gotowy pozew, który wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczonym opisem. Po wydrukowaniu można od razu składać dokument w Sądzie Rejonowym. Plik w formacie *.doc - prosty i łatwy w edycji. ...

pobierz >>
Pozew o całkowite uchylenie alimentów.

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

Jest to gotowy dokument, który należy jedynie wypełnić własnymi danymi personalnymi, wydrukować i złożyć w Sądzie Rejonowym. W celu poprawnego wypełnienia należy posługiwać się zamieszczoną instrukcją w dokumencie. Plik w formacie *.doc - bardzo łatwy w edycji. ...

pobierz >>
Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Przykładowy wzór pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...

pobierz >>
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku ...

pobierz >>
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. Pozew zawiera jedną stronę A4. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o separację bez orzekania o winie

Pozew o separację bez orzekania o winie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o separację bez orzekania o winie

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę

Pozew o żądanie powoda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Dokument należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Sąd Pracy). Pozew zawiera jedną stronę ...

pobierz >>
Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

Pozew o rozwiązanie przysposobienia należy skierować do Sądu Okręgowego w wydziale Cywilnym. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie przysposobienia jest przygotowany do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o rozwiązanie przysposobienia

Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego do Wydziału Cywilnego. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie spółki jawnej jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o. należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale Cywilnym. Dokument jest zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o likwidację Spółki z o.o. jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozew o uchylenie kary porządkowej

Kara porządkowa może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu ...

pobierz >>
Pozew o uchylenie kary porządkowej

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu należy skierować do Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustalenie macierzyństwa wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale Rodzinnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu

Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu przez działkę. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu

Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji

Przykładowy pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy.Pozew zapisany jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Pozew jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodziny i Nieletnich. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online. ...

pobierz >>
Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

Pozew o wydanie ruchomości

Dokument zapisany w formacie doc dzięki czemu będziesz mógł go zedytować do własnych potrzeb. Pozew o wydanie ruchomości po pobraniu zostanie dostarczony na e-mail. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. ...

pobierz >>
Pozew o wydanie ruchomości

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu skierowany jest zarówno dla osoby wynajmującej jak i najemcy kiedy powstaje konflikt czy strony nadal związane są umową najmu. Pozew zapisany jest w postaci pliku tekstowego i zawiera przykładowe uzasadnienie. Przed jego wydrukiem należy dokonać jego ...

pobierz >>
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS