dokumenty, wzory, druki

Dokumenty.org - wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty.org to serwis z przykładowymi CV i listami motywacyjnymi. CV w kilku językach i dla różnych stanowisk.

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Urząd Skarbowy - wnioski [19]

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Korekta zeznania PIT-33 oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. ...

pobierz >>
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności zaliczki na poczet podatku dochodowego wraz z opisem wymagań co do uzasadnienia. ...

pobierz >>
Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu do dokonania wymienionej przez nas czynności prawnej wraz z opisem wymagań, co do uzasadnienia. ...

pobierz >>
Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. ...

pobierz >>
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia

Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o obniżenie podatku dochodowego z uwagi na fakt szkolenia ucznia. ...

pobierz >>
Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. ...

pobierz >>
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Dokument Word do edycji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. ...

pobierz >>
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej. Wniosek na podstawie art. 147 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Inspektora Kontroli Skarbowej i wstrzymanie ...

pobierz >>
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Wniosek na podstawie art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa o wznowienie ...

pobierz >>
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy. Wniosek do Urzędu Skarbowego zaniechanie poboru zaliczki na poczet podatku dochodowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

pobierz >>
Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego

Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego. Dokument Word do edycji. Wniosek z prośbą o zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego ze stosunku pracy. ...

pobierz >>
Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego. Dokument Word do edycji. Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu…Opis poprawnego uzasadnienia. ...

pobierz >>
Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego. Dokument Word do edycji. Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego. Opis poprawnego uzasadnienia. ...

pobierz >>
Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy. Dokument Word do edycji. Wniosek z prośbą do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o zobowiązaniach zmarłego.Opis poprawnego uzasadnienia. ...

pobierz >>
Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego. Dokument Word do edycji. Wniosek wraz z uzasadnieniem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku dochodowego od osób fizycznych. ...

pobierz >>
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego

Wniosek o wydanie Interpretacji Podatkowej ORD - IN

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z załącznikiem. Wzór obowiązujący od 1 lipca 2007 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie Interpretacji Podatkowej ORD - IN

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Jest to wniosek, jaki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie takie można przedstawiać do przetargów, kredytów. Dodatkowo można uzyskać informacje na temat: 1. czy w stosunku do osoby/firmy prowadzone jest: - postępowanie mające ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. ...

pobierz >>
VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego uregulowania sprawy w zakresie podatku od spadków i darowizn

Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje zaświadczenie stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu. Aby uzyskać zaświadczenie ...

pobierz >>
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego uregulowania sprawy w zakresie podatku od spadków i darowizn

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Student   Telefon, Internet, Telewizja  
Wnioski do spółdzielni   Ciąża a praca  
CV i Listy motywacyjne   Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP  
Pisma grzecznościowe   Pomoc Społeczna  
Pozwy sądowe   Prawo pracy  
Prawo spółek handlowych   Przy budowie  
Referencje   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy zlecenia   Umowy związane z pracą  
Umowy związane ze świadczeniem usług   W pracy  
W urzędzie   Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )  
Zakresy Czynności Pracowników   Dokumenty do Banku  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Oferty handlowe   Podatek akcyzowy  
Rejestr zastawów   Różne  
Różne umowy   Sprawozdawczość Budżetowa  
Ubezpieczenia   Umowy budowlane  
Umowy dzierżawy   Umowy informatyczne  
Umowy licencyjne   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Umowy spółek  
Umowy użyczenia   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Deklaracje VAT w UE  
Formularze sądowe   Formularze Unijne  
GUS - Główny Urząd Statystyczny   Horoskopy  
IPN - wzór oświadczenia   Regulaminy  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2623
  › Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

 • Top 10:
  › CV dla przedstawiciela handlowego po polsku
  › Przykładowy list motywacyjny dla przedstawiciela handlowego w języku polskim
  › Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży
  › CV dla sprzedawcy po polsku
  › CV dla księgowego po polsku
  › CV dla asystenta/ki po polsku
  › Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej
  › Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  › Karta ewidencji czasu pracy
  › Lista płac

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS